Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Név/Nume şi prenume

Tisztség/Funcţie

Politikai hovatartozás/Aparţinere politică

Györffy Gábor

Alpolgármester/Viceprimar

UDMR/RMDSZ

Benkes Árpád

Helyi képviselő/Consilier local

PPTM/EMNP

Deák Tibor

Helyi képviselő/Consilier local

PCM/MPP

Fazakas László

Helyi képviselő/Consilier local

PPMT/EMNP

Ferencz Zsolt

Helyi képviselő/Consilier local

PCM/MPP

Gáspár László

Helyi képviselő/Consilier local

PPMT/EMNP

Oláh Ignác

Helyi képviselő/Consilier local

PPMT/EMNP

Vass Ervin

Helyi képviselő/Consilier local

PPTM/EMNP

Vizoli István

Helyi képviselő/Consilier local

UDMR/RMDSZ

 

Membrii comisiilor de specialitate

1.Comisia de specialitate nr.1 pentru activități economico-financiare:
1. Ferencz Zsolt - Președinte 
2. Oláh Ignác - Secretar
3. Györffy Gábor - Membru

2.Comisia de specialitate nr.2 pentru agricultură, protecția mediului și turism
1. Gáspár László - Președinte 
2. Vass Ervin - Secretar
3. Benkes Árpad - Membru

3.Comisia de specialitate nr.3 pentru activități culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport
1. Deák Tibor - Președinte 
2. Györffy Gábor - Secretar
3. Ferencz Zsolt - Membru

4.Comisia de specialitate nr.4 pentru amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și disciplină;
1. Fazakas László - Președinte 
2. Vizoli István - Secretar
3. Deák Tibor - Membru

5.Comisia de validare 
1. Ferencz Zsolt - Președinte 
2. Gáspár László - Secretar
3. Deák Tibor - Membru

 

Search

Language