Filename Size
An Adobe Acrobat file BVC 2017.pdf 2.88 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea 1 din 2017 privind aprobarea definitivă din excedentu bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare si sectiunii de functionare, rezultat pe anul 2016.pdf 367.21 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 2 din 2017 privind Planului de acțiuni ți de lucrări de interes local pe anul 2017.pdf 99.61 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 3 din 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al bibliotecii Comunale Lazarea.pdf 343.66 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 4 din 2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților școlare preuniversitare de stat.pdf 1 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea 5 din 2017 privind revocarea HCL nr.56 din 2016.pdf 490.25 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 6 din 2017 privind aprobarea prețurilor de referintă pentru anul de producție 2017 pentru masa lemnoasă pe picior.pdf 1.52 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea 7 din 2017 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase UP I si UP II.pdf 1.46 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea 8 din 2017 privind alegerea președintelui de ședință.pdf 364.26 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 9 din 2017 privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară G7 Energia.pdf 657.44 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 11 din 2017 privind modificarea HCL 29 din 2016.pdf 520.65 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 12 din 2017 privind modificarea HCL 11 din 2016.pdf 732.5 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 13 din 2017 privind aprobarea aderării comunei Sărmaș la ADI REDISZA.pdf 526.85 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 14 din 2017 privind aprobarea construirii unei grădinițe cu program prelungit pe terenul aflat în domeniul public al Comunei Lăzarea.pdf 486.55 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 15 din 2017 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Lăzarea.pdf 749.87 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 16 din 2017 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea funcției de consilier juridic în aparatul permanent de lucru al Cons. Local..pdf 3.48 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea 17 din 2017 privind aprobarea documentației în faza DALI și a indicatorilor -tehnico economici aferente investiției Reab.part. a rețelei de străzi.pdf 2.14 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea 18 din 2017 privind implementarea proiectului Reabilitare partiala a rețelei de drumuri locale din Com.Lăzarea.pdf 531.94 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 19 din 2017 privind completarea HCL 46 din 2016.pdf 684.14 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 20 din 2017 privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru clădirile care potricit legii, sunt clasate ca monument istoric și terenurile aferente.pdf 474.51 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 22 din 2017 privind aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2017.pdf 469.6 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 23 din 2017 privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului dn Com. Lazarea pe anul 2017.pdf 691.76 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 24 din 2017 privind aprobarea unei convenții cu Cons. Județean Harghita referitoare la participarea la finanțarea activității de asistență socială a persoanelor cu handicap instituționalizate.pdf 748.74 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 25 din 2017 privind aprobarea unei convenții cu Cons. Județean Harghita referitoare la participarea la finanțarea costului anual pentru copii instituționalizați.pdf 812.84 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 26 din 2017 privind atribuirea în proprietatea Parohiei Romano-Catolice din com. Lăzarea a unui teren proprietate de stat din com. Lazarea.pdf 687.1 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 27 din 2017 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor pășuni aparținînd domeniului privat al Com.Lăzarea.pdf 849.16 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 29 din 2017 privind modificarea HCL 21 din 2017.pdf 397.52 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 30 din 2017 privind modificarea taxei pentru activitatiile specifice de salubrizare.pdf 507.56 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 31 din 2017 privind aprobarea angajarii unui avocat.pdf 64.68 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 32 din 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf 36.62 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 33 din 2017 privind aprobarea regulamnetului consolidat si armonizat al serviciului de salubrizare la nivel judetean.pdf 89.55 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 34 din 2017 privind ocuparea temporara a terenului aflat in domeniul public.pdf 71.06 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 35 din 2017 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier.pdf 100.96 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 36 din 2017 privind atribuirea in proprietate a unui teren proprietate de stat din com. Lazarea.pdf 65.71 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 37 din 2017 privind aprobarea majorarii capitalului social al REDISZA S.A. si modificarea pct.12.2 din Statutul S.C. REDISZA S.A.pdf 854.75 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 38 din 2017 privind aprobarea cotizatiei anuale al com. Lazarea in A.D.I. REDISZA.pdf 404.78 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 39 din 2017 privind stabilirea indemnizatiei de consilieri locali.pdf 700.7 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 40 din 2017 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”.pdf 1.89 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea 41 din 2017 privind aprobarea convocării Adunării Generale extraordinare a Asociaților la SC Prim Laz Com S.R.L.pdf 541.46 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 42 din 2017 modificarea HCL 16 din 2017 privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea functiei de consilier juridic.pdf 435.29 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 43 din 2017 privind ocuparea temporara si defintiva a terenului aflat in domeniului public al comunei Lazarea- pentru executarea lucrarii Reabilitare starda DC 271 si DC 272.pdf 451.95 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 44 din 2017 privind trecerea in domeniul public a unor bunuri care alcatuiesc domeniului prvat al Comunei Lazarea si insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Comunei Lazarea.pdf 1 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea 45 din 2017 privind aprobarea modului de valorificare a mesei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a Comunei Lazarea.pdf 7.18 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea 46 din 2017 privind aprobarea valorificarii prin negociere a masei lemnoase provenite din doboraturile de vant din fondul forestier UP I.pdf 949.78 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 47 din 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf 365.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 48 din 2017 prvind revocarea HCL 44 din 2017.pdf 459.61 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 49 din 2017 privind preluarea unori drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public privat al statului.pdf 926.14 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 50 din 2017 privnd atribuirea in proprietate a unui teren proprietate de stat din comuna Lazarea.pdf 633.97 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 51 din 2017 privind aprobarea vanzarii directe catre populatie a materialului lemnos.pdf 1015.73 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 52 din 2017 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publica a Comunei Lazarea.pdf 1.22 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea 53 din 2017 privind aprobarea valorii de investitie si a solicitarii scrisorii de garantie.pdf 894 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 54 din 2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Lazarea pe anul 2017.pdf 978.69 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 55 din 12017 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral.pdf 592.86 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 56 din 2017 privind modificarea HCL 31 din 2017.pdf 375.71 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 57 din 2017 privind modificarea Organigramei si al Statului de functii.pdf 1.55 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea 61 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a studiului de fezabilitate oentru obiectivul Construire gradinita cu program prelunngit.pdf 134.79 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea 62 din 2017 prvind asigurarea finantarii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL.pdf 67.18 KB

Search

Language