Filename Size
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 1 privind alegerea Comisiei de validare.pdf 345.14 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 2 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din 05 iunie 2016.pdf 603.72 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 3 privind constituirea Consiliului local al comunei Lazarea.pdf 588.42 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 4 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf 321.86 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 5 privind alegerea viceprimarului.pdf 305.25 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 6 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Lazarea.pdf 500.48 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 7 privind modificarea inventarului bunurilor care akcatuiesc domeniul public al Comunei Lazarea.pdf 768.42 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 8 privind desemnarea d-lui Danguly Ervin, in calitate de Primar al Comunei Lazarea sa reprezinta Comuna Lazarea in relatia cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.pdf 479.35 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 9 privind aprobarea bugetului local al Comunei Lazarea pe anul 2016 si estimarilor pe anii 2017-2019.pdf 2.56 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 10 DIN 2016-privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din UP I si UP II .pdf 962.86 KB
An Adobe Acrobat file Hot. Nr. 56 din2016 privind aprobarea modului de valorificare a stocului de material lemnos.pdf 1.03 MB
An Adobe Acrobat file Hot. Nr. 57 din 2016 privind desenarea reprezentantilor Consiliului Local Lazarea in Adunarea Generala a Asociatiilor la S.C. PRIM LAZ COM S.R.L..pdf 697.75 KB
An Adobe Acrobat file Hot. Nr. 58 din 2016 privind acordarea unui sprijin financiar pentru biserica Sf. Maria Mare din Comuna Lazarea.pdf 463.2 KB
An Adobe Acrobat file Hot. Nr. 59 din 2016 privind acordarea unui sprijin fianciar pentru Parohia Romano Catolica din Comuna Lazarea.pdf 476.16 KB
An Adobe Acrobat file Hot. Nr. 60 din 2016 privind aprobarea propunerii de alipire a doua suprafete de teren, situate in com. Lazarea.pdf 668.43 KB
An Adobe Acrobat file Hotarârea nr.11 din 2016 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local Lăzarea.pdf 1.58 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.12 din 2016 privind aprobarea încheierii Contractului pentru acordarea Serviciilor social-medicale de îngrijire la domiciliu cu Asociaţia Caritas Alba Iulia.pdf 520.19 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.13 din 2016 privind modificarea HCL 31 din 2007.pdf 512.32 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.14 din 2016 privind modificarea HCL 38 din 2012.pdf 537.83 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.15 din 2016 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe perioada august-decembrie 2016.pdf 672.81 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.16 din 2016 privind aprobarea angajări unui avocat pentru apărarea intereselor Comunei Lăzarea .pdf 636.4 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.17 din 2016 privind aprobarea metodologiei de calcul a preţurilor de referinţă al masei lemnoase pe pcior pentru anul de producţie 2016.pdf 1.87 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.18 din 2016 privind aprobarea modului de valorificare a stocului de material lemnos pus în valoare şi nevalorificat din fondul forestier proprietatea publică şi privată a Comunei Lăzarea.pdf 930.35 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 19 din 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.pdf 336.45 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 20 din 2016 privind aprobarea PUZ-Zona Kilyenutja.pdf 814.61 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.21 din 2016 privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor,proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2016.pdf 1.15 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.22 din 2016 privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului din Comuna Lăzarea pe anul 2016.pdf 1.05 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.23 din 2016 privind trecerea din domeniul privat al comunei Lăzarea în domeniul public al Comunei Lăzarea a suprafeţei totale de 938,016 ha teren cu vegetaţie forestieră.pdf 878.24 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.24 din 2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Lăzarea pentru anul 2016.pdf 148.34 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.25 din 2016 privind modificarea bugetului Şcolii Gimnaziale Bethlen Gabor din comuna Lăzarea.pdf 104 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.26 din 2016 privind aprobarea vânzării către populaţe a materialului lemnos fasonat provenit din fondul forestier proprietatea publicvă şi privată a Comunei Lăzarea.pdf 777.98 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.27 din 2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al aparatului de specialitate al primarului comunei Lăzarea pentru anul 2017.pdf 166.57 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 28 din 2016 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Caritas Alba Iulia a unor spaţii din imobilul situat în Lăzarea nr.691.pdf 1.01 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.29 din 2016 privind numirea pe anul şcolar 2016-2017 a reprezentanţilor Comunei Lăzarea ca membri ai Consiliului de adinistraţie al Şcolii Gimnzaiale Bethlen Gabor .pdf 481.33 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.30 din 2016 privind desemanrea reprezentanţilor în Consiliul de administraţie al ADI Redisza.pdf 744.99 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.31 din 2016 privind preluarea în folosinţă gratuită a echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului iniţiat de Consiliul Judeţean Harghita pe o perioadă de 5 ani.pdf 310.27 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 32 din 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Reabilitare strada DC 271 si DC 272.pdf 1.41 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.33 din 2016 privind aprobarea Panului Strategic de Dezvoltare Locală al Comunei Lăzarea 2014-2020.pdf 412.19 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.34 din 2016 privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţa de 16679 mp situat în comuna Lăzarea.pdf 949.6 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 35 din 2016 privind aprobarea întreprinderii demersurilor legale necesare pentru constituirea dreptului de servitute de trecere în favoarea Comunei Lăzarea .pdf 631.14 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 36 din 2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferente investitiei Modernizarea si extinderea retelei de alimentare cu apa a.pdf 1.44 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 37 din 2016 privind implementarea proiectului Modernizare si extinderea retelei de alimentare cu apa si de canalizare .pdf 256.74 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 38 din 2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Lăzarea pe anul 2016.pdf 816.63 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 39 din 2016 privind înregistrarea Comunei Lăzarea în Sistemul Naţional Electronic de PLată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.pdf 620.29 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.40 din 2016 privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi al comunei Lăzarea.pdf 1.67 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.41 din 2016 privind aprobarea procedurii de identificare a beneficiarilor preşcolari provenind din familii defavorizate şi acordarea stimulentului educaţional sub formă d.pdf 383.23 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.42 din 2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.pdf 339 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 43 din 2016 privind constatarea încetării prin demisie a mandatului de consilier al comunei Lăzarea al consilierului Fazakas Eva.pdf 543.94 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 44 din 2016 privind modificarea comisiei de validare a andetelor consilierilor aleşi în urma alegerilor locale 2016.pdf 445.15 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 45 din 2016 privind validarea mandatului de consilier local al comunei Lăzarea al domnului Olah Ignac.pdf 541.08 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 46 din 2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2017.pdf 1.13 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.47 din 2016 privind aprobara plafonului pentru publicarea listei debitorilor care înregistrează obligaţii de plată restante.pdf 462.07 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 48 din2016 privind modificarea Statului de funcţii.pdf 1.23 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 49 din 2016 privind valorificarea masei lemnoase pe picior, prin negociere, din fondul forestier al Comunei Lăzarea, în urma realizării căilor de scos-apropiat.pdf 635.41 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 50 din 2016 privind rectificarea bugetului de cheltuieli 2016.pdf 336.38 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.51 din 2016 privind revocarea din funcţia de administrator al SC Redisza SA a dlui Ferencz Tihamer Lehel si a dlui Bogacs Arpad si acceptarea denumirii .pdf 633.92 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 52 din 2016 privind rectificarea BVC pe anul 2016.pdf 1.32 MB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr.53 din 2016 privind aprobarea vânzării directe către populaţie a aterialului lemnos fasonat provenit din fondul forestier proprietatea publică şi privată.pdf 816.41 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 54 din 2016 privind revocarea HCL nr.32 din 2016.pdf 388.67 KB
An Adobe Acrobat file Hotărârea nr. 55 din 2016 privind aprobarea indicatorior tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare strada DC 271 si Dc 272.pdf 824.43 KB

Search

Language