DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Dispozitia 142-2019 Solutionarea petitiilor 1.53 MB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 185-2018 Liberul acces 198.88 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 141-2019 Regulament cu liste 1.5 MB
An Adobe Acrobat file Dispo 363.39 KB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22320091217320 626.69 KB
An Adobe Acrobat file 151 privind acordare ajutor de urgenta FAZAKAS CSABA 433.51 KB
An Adobe Acrobat file 150 privind desemnarea persoanei responsabile cu utilizarea progranului PCUe 339.65 KB
An Adobe Acrobat file 153 privind constituirea comisiei de evaluare sport 663.27 KB
An Adobe Acrobat file 154 privind constituirea comisiei pentru culrura 656.86 KB
An Adobe Acrobat file Lăzarea DP 136 20 martie 2020 973.09 KB
An Adobe Acrobat file Lăzarea DP 137 23 martie 2020 363.15 KB
An Adobe Acrobat file Lăzarea DP 135 13 martie 2020 868.51 KB
An Adobe Acrobat file Lăzarea DP 132 13 martie 2020 860.29 KB
An Adobe Acrobat file Lăzarea DP 133 13 martie 2020 871.9 KB
An Adobe Acrobat file Lăzarea DP 134 13 martie 2020 861.74 KB
An Adobe Acrobat file Lăzarea DP 130 13 martie 2020 865.17 KB
An Adobe Acrobat file Lăzarea DP 131 13 martie 2020 864.02 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr.160 privind convocarea ședinței ordinare din data de 31.07.2019 456.02 KB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318100113451 254.49 KB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318100113450 315.32 KB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318092113500 389.84 KB
A compressed ZIP file ORDINEA DE ZI 2018 1.25 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr.95 704.44 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr.94 603.52 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 99 din 2016 privind convocarea Consiliului Local 276.54 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 85 din 2016 privind organizarea instruirii salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenşă din cadrul Primăriei pe anul 2016 396.4 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 83 din 2016 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Lăzarea 312.65 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 56 din 2016 privind delimitarea secţiilor de votare la nivelul comunei Lăzarea pe anul 2016 66.73 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 55 din 2016 privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electral în vederea organizării şi desfăşurări alegerilor pentru alegerea din 5 iunie 2016 604.86 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 34 din 2016 privind prorogarea termenului de plată a impozitului pe clădiri,impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mojloacele de transport de la 31 martie la 30 iunie 2016 431.04 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 37 din 2016 privind apreobarea unor Planuri de servicii de asistenţă socială 362.52 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 20 din 2016 privind delegarea atribuţiilor Primarului Comnuei Lăzarea pe perioada concediului de odihnă a acestuia către Viceprimarul Comunei Lăzarea 375.54 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 22 din 2016 privind revocarea Disp. 2,11,13,15,17 din 2016 433.22 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 21 din 2016 privind revocarea Dispoziţiei primarului comunei Lăzarea nr.210 din 2015 340.67 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 173 din 2016 privind convocarea Consiliului Local 288.15 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 171 din 2016 privind convocarea Consiliului Local 245.1 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 17 din 2016 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor datorate bugetului local 2.35 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 168 din 2016 privind convocarea Consiliului Local 261.53 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 157 din 2016 privind delimitarea secţiilor de votare la nivelul comunei Lăzarea pentru alegerile parlamentare din 2016 646.72 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 163 din 2016 privind convocarea Consiliului Local 346.59 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 147 din 2016 privind convocarea Consiliului Local 368.77 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 15 din 2016 privind aprobarea Planuluil de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2016 927.89 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 155 din 2016 privind convocarea Consiliului Local 38.71 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 13 din 2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 2.35 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 14 din 2016 privind aprobarea Planului de Pregătire în domeniul Situaţii de Urgenţă în anul 2016 361.07 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 134 din 2016 privind convocarea Consiliului Local 43.58 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 125 din 2016 privind delegarea atribuţiilor Primarului pe perioada concediului de odihnă a acestuia către Viceprimarul Comunei Lăzarea 40.36 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 116 din 2016 privind convocarea Consiliului Local 33.17 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 126 din 2016 privind convocarea Consiliului Local 32.03 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 11 din 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăzarea pe anul 2016 1.12 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 113 din 2016 privind convocarea Consiliului Local 318.69 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 100 din 2016 privind convocarea Consiliului Local 420.32 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 105 din 2016 privind constituirea Comisiei de concurs 667.71 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 106 din 2016 privind convocarea Consiliului Local 262.85 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 02 din 2016 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015 prin utilizarea excedentului înregistrat la secţiunea de funcţionare 972.95 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 03 din 2016 privind modificarea Dispoziţiei 181 din 2015 654.18 KB
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 01 din 2016 privind alocarea şi gestionarea numerelor pentru formularul de Chitanţă pentru creanţele bugetare locale şi pentru formularul Factură Fiscală 618.97 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.97 DIN 2018 privind numirea comisei de evaluare a ofertelor in cazul atribuirii contractului de lucrari de reparatii la Sala de sport 652.46 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.96 DIN 2018 privind numirea doamnei Gall Katalin in calitate de presedinte al Comisiei Paritare 362.25 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.93 DIN 2018 privind delegarea atributiilor 470.09 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.94 DIN 2018 privind modificarea Dispozitiei 9 din 2018 442.61 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.95 DIN 2018 privind desemnarea domnului Gyorffy Zsolt ca persoana responsabila cu urmarirea curenta a comportarii in timp a constructiei 315.46 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.9 DIN 2018 privind desemnarea domnului Gyorffy Zsolt ca inspector de protectie civila 433.88 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.90 DIN 2018 privind aprobarea ROI 726.69 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.88 DIN 2018 privind modoficarea Dispozitiei Primarului nr.113 din 2017 367.65 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.89 DIN 2018 privind constituirea Comisiei de Disciplina 793.05 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.86 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 418.89 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.83 DIN 2018 privind numirea comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor 695.61 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.81 DIN 2018 privind desemnarea reprezentantului Comunei Lazarea in Comisia de Analiza Tehnica privind Evaluarea Efectelor Anumitor Proiecte Publice si Private asupra 415.87 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.80 DIN 2018 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor in cazul atribuirii contractului de servicii privind exploatatre forestiera 684.35 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.8 DIN 2018 privind delegarea atributiilor 332.48 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.78 DIN 2018 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor in cazul atribuirii contractului de servicii de realizare a lucrarilor de inregistrar 678.03 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.77 DIN 2018 privind actualizarea Comisiei locale pentru probleme de aparare 367.89 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.76 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 324.02 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.7 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 303.52 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.68 DIN 2018 privind desemnarea persoanelor care acorda asistenta privind completarea, depunerea precum si transmiterea declaratiei unice ale contribualilor 400.44 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.67 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 378.87 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.66 DIN 2018 privind desemnarea persoanei responsabile cu protectia datelor cu caracter personal 660.87 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.60 DIN 2018 privind constituirea Comisiei de licitatie 405.87 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.61 DIN 2018 privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor 395.74 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.57 DIN 2018 privind preluarea atributiilor de secretar 320.73 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.55 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 361.42 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.54 DIN 2018 privind delegarea atributiilor 337.78 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.52 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 262.85 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.51 DIN 2018 privind reactualizarea Comitetului Local si a centrului operativ pentru Situatii de Urgenta 447.82 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.50 DIN 2018 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor in cazul atribuirii contractului de servicii de curatenie si intretinere la Sala de sport 651.5 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.49 DIN 2018 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica 670.36 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.48 DIN 2018 privind delegarea atributiilor 328.43 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.45 DIN 2018 privind constituirea comisiei de evaluare a cererilor de finantare 379.91 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.43 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 225.94 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.42 DIN 2018 privind revocarea Dispozitiei primarului comunei Lazarea nr 106 din 2017 si 121 din 2017 301.13 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.4 DIN 2018 privind organizarea instruirii salariatiilor in domeniul situatiilor de urgenta 1.55 MB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.39 DIN 2018 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor in cazul atribuirii contractului de servicii privind exploatatre forestiera 590.14 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.3 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 241.74 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.2 DIN 2018 privind alocarea si gestionarea numerelor pentru formularul de Chitanta si pentru Factura Fiscala 534.59 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.22 DIN 2018 privind aprobarea Planului de Pregatire in domeniul Situatiilor de Urgenta in anul 2018 695.98 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.187 DIN 2018 privind adoptarea Declaratiei de aderare la valorile fundamentale, principiile obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 1.07 MB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.186 DIN 2018 privind desemnarea persoanelor responsabile de implementarea Startegiei Ntaionale de Anticoruptie 353.7 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.184 DIN 2018 privind constituirea comisiilor de inventariere a patrimoniului public si privat 819.63 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.185 DIN 2018 privind persoanei responsabile cu asigurarea accesului liber la informatiile de interes public 390.92 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.17 DIN 2018 privind constituirea Comisiei pentru moniorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii SCIM 666.46 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.158 DIN 2018 privind preluarea atributiilor de secretar 314.97 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.157 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 355.3 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.16 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 382.55 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.150 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 388.23 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.15 DIN 2018 privind modificarea Dispozitiei nr.172 din 2017 381.6 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.146 DIN 2018 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor in cazul atribuirii contractului de lucrari 684.04 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.145 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 557.4 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.144 DIN 2018 privind desemnarea responsabiliilor cu riscuri 548.65 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.143 DIN 2018 privind constituirea comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor 620.13 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.142 DIN 2018 privind virareade credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol 553.94 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.140 DIN 2018 privind stabilirea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintei 721.26 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.138 DIN 2018 privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor 409.01 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.14 DIN 2018 privind modificarea Dispozitiei nr.171 din 2017 390.83 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.131 DIN 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate 11.03 MB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.134 DIN 2018 privind modificarea Dispozitiei 128 din 2018 373.46 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.13 DIN 2018 privind preluarea atributiilor de secretar 289.18 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.128 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 373.29 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.124 DIN 2018 privind modificarea Dispozitiei 17 din 2018 537.67 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.123 DIN 2018 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor in cazul atribuirii contractului de lucrari 708.3 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.122 DIN 2018 privind exerctarea CFP 491.86 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.121 DIN 2018 privind aprobarea pentru persoanele beneficiare de ajutor social 419.35 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.12 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 232.7 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.116 DIN 2018 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica 391.49 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.114 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 282.97 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.115 DIN 2018 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica 664.96 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.11 DIN 2018 privind constituirea comisei de receptie finala 490.62 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.110 DIN 2018 privind persoanele desemnate pentru a efectua completarea si transmiterea datelor in registrul general de evidenta a salariatiilor 368.13 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.109 442.37 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.108 DIN 2018 privind constituirea comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor 626.05 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.109 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 443.83 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.107 DIN 2018 privind constituirea comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilor 633.68 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.106 DIN 2018 privind preluarea atributiilor de secretar 298.98 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.102 DIN 2018 privind desemnarea reprezentantului Comunei Lazarea in Comisia de evaluare pentru acordarea despagubirilor 388.26 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.101 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 392.73 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.100 DIN 2018 privind convocarea Consiliului Local 318.73 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.10 DIN 2018 privind reactualizarea Comitetului Local 511.2 KB
An Adobe Acrobat file DISPOZITIA NR.1 DIN 2018 privind delegarea atributiilor 328.72 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 234 din 2017 324.15 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 241 din 2017 871.25 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 233 din 2017 418.54 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 232 din 2017 235.18 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 210 din 2017 372.12 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 206 din 2017 680.11 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 207 din 2017 250.67 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 208 din 2017 287.9 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 205 din 2017 370.29 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 200 din 2017 643.48 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 199 din 2017 389.96 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 197 din 2017 372.35 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 196 din 2017 321.79 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 195 din 2017 708.78 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 194 din 2017 848.4 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 193 din 2017 302.36 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 192 din 2017 694.37 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 191 din 2017 430.39 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 185 din 2017 281.6 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 182 din 2017 708.95 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 177 din 2017 3.82 MB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 174 din 2017 376.16 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 173 din 2017 410.48 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 172 din 2017 816.09 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 171 din 2017 582.7 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 169 din 2017 469.52 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 170 din 2017 317.4 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 165 din 2017 580.88 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 167 din 2017 307.24 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 168 din 2017 670.77 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 160 din 2017 292.97 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 159 din 2017 664.74 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 157 din 2017 331.69 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 156 din 2017 469.45 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 151 din 2017 247.05 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr. 152 din 2017 710.26 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 94 din 2017 362.43 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 91 din 2017 273.15 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 92 din 2017 317.42 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 86 din 2017 765.87 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 87 din 2017 690.94 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 84 din 2017 317.86 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 83 din 2017 434.67 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 82 din 2017 269.85 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 77 din 2017 462.19 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 76 din 2017 433.48 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 72 din 2017 409.93 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 71 din 2017 253.18 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 70 din 2017 327.16 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 66 din 2017 309.07 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 64 din 2017 375.69 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 62 din 2017 287.26 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 57 din 2017 723.67 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 61 din 2017 356.88 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 56 din 2017 734.35 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 53 din 2017 721.45 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 52 din 2017 743.98 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 50 din 2017 671.77 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 49 din 2017 391.96 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 46 din 2017 277.66 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 41 din 2017 504.4 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 42 din 2017 278.9 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 39 din 2017 367.19 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 40 din 2017 274.02 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 36 din 2017 360.22 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 35 din 2017 690.38 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 3 din 2017 249.38 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 30 din 2017 343.97 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 28 din 2017 340.91 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 27 din 2017 321.23 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 26 din 2017 438.75 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 2 din 2017 492.29 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 150 din 2017 400.04 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 149 din 2017 381.33 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 147 din 2017 349.69 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 148 din 2017 313.57 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 146 din 2017 350.11 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 145 din 2017 254.55 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 144 din 2017 350.3 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 122 din 2017 421.56 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 121 din 2017 497.7 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 115 din 2017 310.46 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 114 din 2017 343.34 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 113 din 2017 629.51 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 106 din 2017 501.59 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 105 din 2017 726.32 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 1 din 2017 523 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 102 din 2017 380.22 KB
An Adobe Acrobat file Dispozitia 101 din 2017 401.3 KB
A Microsoft Word file 67 privind convocarea ședinței ordinare 31.05.2018 21.67 KB

Search

Language