Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Titkárság:

 

Gáll Katalin – Anyakönyvvezető

Kosztándi Vanda  –  Urbanisztikai felelős

Fejér Kinga – Kommunikációs tanácsadó

________________________

 

Pénzügy:

 

Fazakas Éva – Adóügyi felelős

Mezei Ibolya – Adóügyi felelős

György Mózes Hajnal – Pénztáros

___________________________

 

Gazdasági iroda:

 

Gál Zita – Gazdasági referens

Imecs Imre – Gazdasági tanácsadó

Mobil: +40 727 344 600

Kolcsár András – Gazdasági tanácsadó

Mobil: +40 728 319 580

 

___________________________

 

Könyvelőség:

Kozma Enikő – Könyvelő

__________________________

 

Községi könyvtár:

Bartis Edit – Könyvtáros

Tel./Fax: +40 266-352 990

Mobil: +40 735 785 605

________________________

 

Kultúrpalota:

Simó Andrea – Kulturális referens       

Mobil: +40 728 319 276

___________________________

 

Györffy Zsolt – Katasztrófavédelmi felelős, sportcsarnok adminisztrátor

Mobil: +40 728 319 277

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

_____________________________

 

Kolcsár Ildikó – Gondnok, kultúrház - sportcsarnok

Fazakas Rozália – Gondnok, polgármesteri hivatal - sportcsarnok

Ambrus József – Kazánfűtő, sofőr, katasztrófa-elhárítás szolgálat

Mobil: +40 728 317 292

Kovács Géza László – Tűzoltó, katasztrófa-elhárítási szolgálat

Mobil: +40 735 153 682

Csergő Viktor – Gondnok

Szász Antal – Gondnok

__________________________

 

OSZTÁLYOK, IRODÁK:

 1. ANYAKÖNYV

Gáll Katalin, anyakönyvvezető

Feladatkörök:

 1. Születési, házassági és halotti bizonyítványok kiállítása
 2. Családi könyvek kiadása
 3. Haláleset bejelentéséhez szükséges okmányok
 • Halálesetet igazoló orvosi bizonyítvány
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Házassági anyakönyvi kivonat
 • Az elhunyt személyazonossági igazolványa
 • Katonakönyv
 • A bejelentő személyazonossági igazolványa

A haláleset bejelentése, természetes halál esetén, 3 napon belül kell, történjen, ebbe beleszámít az elhalálozás napja, valamint a bejelentés napja is.

 1. Házasságkötéshez szükséges okmányok

ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROK  ÉS ROMÁNIAI LAKHELLYEL RENDELKEZŐK SZÁMÁRA

 • Személyazonossági igazolvány, eredeti + másolat
 • Születési anyakönyvi kivonat, eredeti + másolat
 • Orvosi igazolás a családorvostól, amely a házasságkötéstől számítva 14 napig érvényes (beleértve a házasságkötés napját is)
 • Eredeti okmányok, amelyek bizonyítják az előző házasság felbontását: (ha volt ilyen)

A házassági nyilatkozatot személyesen kell benyújtani a lakhely szerinti Polgármesteri hivatalnál, 10 nappal a házasságkötés előtt, melybe beleszámít a jelentkezés valamint a házasságkötés napja is.

 1. MEZŐGAZDASÁGI IRODA

Gál Zita, mezőgazdasági referens

Imecs Imre, mezőgazdasági tanácsadó

Feladatkörök:

 1. Tulajdonjogi bizonylatok kibocsátása
 2. Földalapú támogatás
 3. Gazdasági nyilvántartó vezetése - Igazolások kibocsátása
 4. Mezőgazdasági igazolás kibocsátása
 5. Lakhelyigazolás kibocsátása
 6. Termelési lapok kiállítása
 7. Területfelhasználási (urbanisztikai) engedély kiállítása
 1. SZOCIÁLIS IRODA

Siklódy Zsuzsanna, szociális referens

Laczkó Gyöngyvér, szociális tanácsadó

Szociális juttatások igényléséhez szükséges iratok:

A gyermekpénz igénylése:

 1. Borítékos irattartó
 2. Típuskérés
 3. Újszülött keresztlevelének másolata és az eredeti okmány felmutatása
 4. Szülők személyazonossági igazolványainak másolata
 5. Házassági levél másolata

A gyermeknevelési juttatás igénylése:

 1. Borítékos irattartó
 2. Típuskérés
 3. Szülők személyazonossági igazolványának másolata
 4. Házassági levél másolata
 5. Újszülött keresztlevelének másolata
 6. Családban levő többi gyermek keresztlevelének másolata
 7. Munkahelyi igazolás (min. 1 év régiség kötelező)
 8. Igazolás arról, hogy a munkáltató felfüggeszti a munkaviszonyt (1 vagy 2 évre)
 9. Eredeti számlakivonat- amennyiben bankkártyára igényelnék a juttatást
 10. Pénzügyi igazolás

Gyermeknevelési juttatás igénylése sérült gyermeket nevelő szülő számára:

 1. Borítékos irattartó
 2. Típuskérés
 3. Szülők személyazonossági igazolványának másolata
 4. Házassági levél másolata
 5. Sérült gyermek keresztlevelének másolata
 6. Családban levő többi gyermek keresztlevelének másolata
 7. Munkahelyi igazolás
 8. Igazolás arról, hogy a munkáltató felfüggeszti a munkaviszonyt (1 vagy 2 évre)
 9. Eredeti számlakivonat – amennyiben bankkártyára igényelnék a juttatást
 10. Pénzügyi igazolás- Pénzügyi osztály
 11. Sérültséget igazoló okmány

A családi pótlék igénylése

 1. Állandó lakhely
 2. Borítékos irattartó - 2 db
 3. Típuskérés
 4. Szülők személyazonossági igazolványának másolata
 5. Családban levő összes gyerek keresztlevél-, illetve személyazonossági igazolványának másolata
 6. Házassági levél
 7. Élettársi kapcsolat esetében szükséges az élettárs személyazonossági igazolványának másolata, illetve jövedelmi igazolása
 8. Bírósági végzés másolata a válásról (adott esetben)
 9. Határozat másolata az örökbefogadásról (adott esetben)
 10. Határozat másolata ügygondnok, gyámság kinevezéséről (adott esetben)
 11. Iskolai igazolás (3 havonta)
 12. fokú rokkant gyerekek esetében az iskolaképtelenséget igazoló határozat másolata
 13. Jövedelmi igazolások az előző hónapra
 14. Pénzügyi igazolás, ha nincs semmiféle jövedelem
 15. Igazolás ingatlan és jármű birtoklásáról
 16. Igazolás mezőgazdasági terület illetve állatok birtoklásáról
 17. Bankszámlára igényelt családi pótlék esetén eredeti számlakivonat.

A szociális segély igénylése

 1. Állandó lakhely
 2. Borítékos irattartó - 2 db.
 3. Típusnyomtatvány
 4. Személyi igazolvány minden 14. életévét betöltött családtag részére
 5. Születési bizonyítvány a család minden tagja számára
 6. Házassági levél/ Házasság felbontására vonatkozó határozat
 7. Elhunyt anyakönyvi kivonatának másolata
 8. Munkanélküli segélyt igazoló szelvény
 9. Gyermektartási határozat – szelvény
 10. Igazolás a munkaerő-elhelyezési ügynökségtől („somer-iroda”)
 11. Iskolai igazolás
 12. Családi pótlék - szelvény
 13. Gyermekpénz - szelvény
 14. Nyugdíjszelvény
 15. Jövedelemigazolás - Pénzügyi Hivatal
 16. Igazolás ingatlan/jármű birtoklásáról
 17. Igazolás a mezőgazdasági területekről
 18. Rokkantsági fokot igazoló orvosi igazolás
 19. Munkaképességet igazoló szakorvosi igazolás
 20. Gyámsági/ ügygondnoki kinevezésről szóló határozat
 21. Határozat gyermek elhelyezéséről/ szelvény

Sérült gyermekek dossziéjának összeállításához szükséges iratok

Szükséges iratok a környezettanulmány elvégzéséhez:

 1. Kérés
 2. Keresztlevél/személyazonossági igazolvány – eredeti és másolat a sérült személy számára
 3. Személyazonossági igazolvány – a képviselő számára
 4. Jövedelemigazolás szülők részére (nyugdíjszelvény, fizetésigazolás, Pénzügyi Hivatal által kiadott jövedelemigazolás)
 5. Családorvosi igazolás
 6. Szakorvosi igazolás
 7. Kórházi kibocsátó levél – legutóbbi, illetve a korábbiak másolata;
 8. Iskolai igazolás
 9. Pszicho-pedagógiai jellemzés, esetenként

Fűtéstámogatás igénylése

 1. Típuskérés
 2. Családösszetételt igazoló iratok
 3. Személyi igazolvány másolat minden 14. életévét betöltött családtag részére
 4. Születési bizonyítvány másolat minden 14. életévét be nem töltött családtag részére
 5. Házassági levél másolata
 6. Elhunyt anyakönyvi kivonatának másolata
 7. Házasság felbontására vonatkozó határozat másolata
 8. Gyermekelhelyezést igazoló határozat másolata
 9. Gyámhatósági határozat másolata
 10. Iskolai/ főiskolai/egyetemi igazolás (ösztöndíj)
 11. Család jövedelmét igazoló iratok
 12. Saját felelősségre benyújtott kérés és nyilatkozat alapján bejelölt jövedelemtípusnak megfelelő igazoló iratok
 13. Fizetésigazolás (a kérés benyújtása előtti hónap nettó jövedelme, beleértve az étkezési jegy értékét is)
 14. Nyugdíjszelvény
 15. Rokkantsági támogatás - szelvény
 16. Munkanélküli segély - szelvény
 17. Gyermeknevelési támogatás - igazolás
 18. Családi pótlék - szelvény, gyermekpénz - szelvény stb.
 19. Jövedelemigazolás
 20. Tulajdonjogi iratok
 21. Lakástulajdonosi igazolás másolata
 22. Bérleti szerződés másolata
 1. ADÓ ÉS ILLETÉK IRODA

Fazakas Éva – Adóügyi felelős

Mezei Ibolya – Adóügyi felelős

György Mózes Hajnal – Pénztáros

Feladatkörök

 1. adók és illetékek kiszámolása
 2. vagyonbevallási nyilatkozatok bevezetése a programba
 3. megszűnt tulajdon törlése a nyilvántartóból kérés és bizonyító akták alapján
 4. az adók, illetékek és büntetések bevétele és bankba letétele
 5. az adók és illetékek kifizetésének követése és a tartozás felhajtása
 6. a község költségvetés jövedelmi részének elkészítése
 7. számlák megírása a bérbe vett ingatlanokra és a fa eladásra
 8. igazolások kibocsájtása
 9. kisértékek leltározása

Search

Language