Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Rendelkezés Napirenddel.pdf 762.72 KB
An Adobe Acrobat file rectif BVC trim III 2021.pdf 1.77 MB
An Adobe Acrobat file napirend 2021 szeptember 23.pdf 408.73 KB
An Adobe Acrobat file kozségi utak telekelése.pdf 24.21 MB
An Adobe Acrobat file anexa.pdf 113.89 KB
An Adobe Acrobat file bursa.pdf 2.65 MB
An Adobe Acrobat file ajutor de urgenta.pdf 1.24 MB
An Adobe Acrobat file eus PHCL.pdf 1.72 MB
An Adobe Acrobat file Modif 618214_TT_Amendment_1-signed-ts (2).pdf 201.1 KB
An Adobe Acrobat file MEGHIVÓ tanácsülés szeptember 23-2021.pdf 329.9 KB
A Microsoft Word file Anexa nomenclator jooooo.docx 20.8 KB
An Adobe Acrobat file NOMENCLATOR.pdf 1.19 MB
An Adobe Acrobat file FA.pdf 2.36 MB
A Microsoft Word file PHCL privind alegerea președintelui de ședință.docx 33.06 KB
An Adobe Acrobat file határozat tervezet mellékletekkel gyümölcs feldolgozó.pdf 2.64 MB
An Adobe Acrobat file kérés adatokkal.pdf 3.82 MB
An Adobe Acrobat file kivitelezhetőségi tanulmány gyümölcs feldolgozó.pdf 2.49 MB
An Adobe Acrobat file Tender füzet gyümölcs feldolgozó.pdf 7.73 MB
An Adobe Acrobat file Meghívó tanacsülés június 28.pdf 939.63 KB
An Adobe Acrobat file material PHCL raport HCL asistenti.pdf 3.66 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22321072309010.pdf 963.2 KB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22321072308590.pdf 1.74 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22321072309020.pdf 974.53 KB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22321072308570.pdf 1.4 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22321072309030.pdf 1.1 MB
An Adobe Acrobat file július 9 rendkivüli.pdf 5.14 MB
An Adobe Acrobat file rendes havi 2021 junius 21.pdf 1.45 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22321051114520.pdf 896.26 KB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22321042914500.pdf 763.22 KB
An Adobe Acrobat file Invitație.pdf 673.18 KB
An Adobe Acrobat file 7 PHCL privind închirierea trupului de pășune Szarmany.pdf 5.4 MB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL privind valorificarea pe picior a materialului lemnos.pdf 1.55 MB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL privind aprobarea regulamentului pentru elibare acord agenților comerciali.pdf 4.31 MB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL privind alegerea președintelui de ședință.pdf 908.11 KB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL privind aprobarea regulamentului privind eliberarea autorizația de funcționare comercianți.pdf 4.24 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL privind unele obligații stabilite prin Codul de procedură fiscală.pdf 1.16 MB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL privind indexarea impozitelor și taxelor locale.pdf 1.68 MB
An Adobe Acrobat file Adresa nr.236 din 18.02.2021 a Camerei de Conturi Harghita.pdf 733.3 KB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL privind Comisia așezări informale.pdf 2.44 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL aprobare Regulament AMC.pdf 2.58 MB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL privind aprovizionarea raționalizată.pdf 1.4 MB
An Adobe Acrobat file PHCL privind acordarea minimis.pdf 2.62 MB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.1 la PHCL minimis.pdf 4.03 MB
An Adobe Acrobat file Analiza de oportunitate.pdf 2.36 MB
An Adobe Acrobat file Regulament elaborare PUG.pdf 5.4 MB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL elaborare PUG.pdf 1.21 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL privind organizarea comerţului pe spațiile publice din comuna Lăzarea.pdf 1.11 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL privind însușirea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali.pdf 4.7 MB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL regulament acordare lemn.pdf 2.88 MB
An Adobe Acrobat file Proces verbal al ședinței din data de 26.11.2020.pdf 2.67 MB
An Adobe Acrobat file Proces verbal al ședinței din data de 16.11.2020.pdf 968.17 KB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole.pdf 6.11 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Lăzarea.pdf 2.48 MB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL minimis.pdf 2.59 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL privind aprobarea noilor tarife pentru serviciul de canalizare-epurare.pdf 1.29 MB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL taxe și impozite.pdf 5.56 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL minimis.pdf 2.59 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL burse pentru elevi.pdf 3.51 MB
An Adobe Acrobat file Analiza de oportunitate MINIMIS.pdf 2.38 MB
An Adobe Acrobat file Procedura MINIMIS.pdf 3.09 MB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL privind aprobarea Contractului de delegare salubrizare.pdf 5.74 MB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL privind numirea reprezentantului in CA a școlii.pdf 1.57 MB
An Adobe Acrobat file 8 PHCL intabulare DC 13.pdf 1.61 MB
An Adobe Acrobat file 7 PHCL privind aprobarea pretului de referinta a materialului lemnos pe anul 2019.pdf 3.71 MB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL privind aprobarea poiectului de sprijinire e-educație.pdf 2.29 MB
An Adobe Acrobat file 9 PHCL privind valorificara pe picior a materialului lemnos.pdf 9.29 MB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.11 la PHCL taxe și impozite.pdf 3.1 MB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.10 la PHCL taxe și impozite.pdf 6.95 MB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.3 la PHCL taxe și impozite.pdf 2.58 MB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.1-2 la PHCL taxe și impozite.pdf 2.67 MB
An Adobe Acrobat file Anexele nr.4-9 la PHCL taxe și imozite.pdf 4.18 MB
An Adobe Acrobat file PHCL taxe și impozite.pdf 5.56 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor.pdf 5.59 MB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL Privind modificarea Anexelor 3 și 6 la HCL 56 din 2020.pdf 1.77 MB
An Adobe Acrobat file Convocator.pdf 509.47 KB
An Adobe Acrobat file PHCL sprijin financiar Mănăstire Franciscană.pdf 1.31 MB
An Adobe Acrobat file PHCL lemn pentru populație.pdf 2.6 MB
An Adobe Acrobat file PHCL alegerea președintelui de ședință.pdf 894.2 KB
An Adobe Acrobat file PHCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie trotuar.pdf 7.6 MB
An Adobe Acrobat file Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului REABILITAREA PARȚIALĂ A REȚELEI DE DRUMURI LOCALE DIN COMUNA LĂZAREA, JUD. HARGHITA.pdf 1.42 MB
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însușirea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020.pdf 4.53 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziția nr.179 -convocator.pdf 688.39 KB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL privind asitența juridică.pdf 1.06 MB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL privind revocarea HCL nr.32 din 2020.pdf 1.01 MB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL privind rectificarea bugetului local.pdf 1.15 MB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL privind suspendarea utilizării semnelor de circulație.doc.pdf 1009.86 KB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL privind facilitățile fiscale la plata impozitului pe clădiri.pdf 1.38 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor de bonă.pdf 3.71 MB
An Adobe Acrobat file PHCL privind valorificara pe picior a materialului lemnos.pdf 9.22 MB
An Adobe Acrobat file PHCL privind alegerea președintelui de ședință.pdf 887.22 KB
An Adobe Acrobat file PHCL rectificare buget.pdf 1.46 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL privind valorificarea prin negociere a materialului lemnos negociere directă.pdf 3.26 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL privind valorificara pe picior a materialului lemnos.pdf 1.85 MB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL lemn pentru primărie și populație.pdf 2.66 MB
An Adobe Acrobat file Convocator Dispoziția nr.157.pdf 750.4 KB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL casare obiecte inventar si mijloacelor fixe.pdf 1.2 MB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL privind bilanțul Prim Laz Com.pdf 991.19 KB
An Adobe Acrobat file 7 PHCL privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a trupurilor de pășune.pdf 1.45 MB
An Adobe Acrobat file Anexa la PHCL nr.7.pdf 4.06 MB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL privind instituire unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale.pdf 4.59 MB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL privind acordul Consiliului local al Comunei Lăzarea în vederea amplasării ”Monumentui.pdf 952.48 KB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL privind revocarea HCL nr.96.pdf 927.79 KB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL privind revocarea HCL nr.91.pdf 984.89 KB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL privind modificarea HCL nr.88.pdf 1.1 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL privind revocarea HCL nr.89.pdf 853.27 KB
An Adobe Acrobat file Anexa la PHCL nr.8.pdf 6.58 MB
An Adobe Acrobat file Anexa la PHCL nr.9.pdf 2.57 MB
An Adobe Acrobat file 9 PHCL rivind aprobarea listei obiectelor de inventar și lista mijloacelor fixe.pdf 1.2 MB
An Adobe Acrobat file 8 PHCL privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.95 ADI Hr.pdf 1.29 MB
An Adobe Acrobat file 10 PHCL privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase.pdf 1 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22320031116240.pdf 4.59 MB
An Adobe Acrobat file Anexe BUGET.pdf 17.03 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL privind aprobarea bugetului.pdf 1.38 MB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL privind aprobarea situației financiare pe anul 2019.pdf 865.58 KB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL privind aprobarea raportului activit asistenților sociali.pdf 3.17 MB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL privind aprobareaPlanului de acțiune a Comp social pe anul 2020.pdf 3.54 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL privind valorificarea materialului lemnos.pdf 2.66 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL privind aprobarea planului de acțiuni a lucrărilor de interes local.pdf 1.85 MB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL privind modificarea HCL nr.28 din 2019.pdf 1018.54 KB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL privind modificarea Actului constitutiv al ADI REDISZA.pdf 1.7 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL privind aprobarea noilor tarife de canalizare.pdf 1.22 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL privind dizolvarea ADI G7.pdf 1.1 MB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL privind aprobarea rețelei școlare.pdf 1.37 MB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL privind aprobarea prețului de referință material lemnos.pdf 4.17 MB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL privind ocuparea temporară a terenului.pdf 951.42 KB
An Adobe Acrobat file ANEXA 1 (2).pdf 1.54 MB
An Adobe Acrobat file ANEXA 10.pdf 624.69 KB
An Adobe Acrobat file ANEXA 11.pdf 6.78 MB
An Adobe Acrobat file ANEXA 12.pdf 2.89 MB
An Adobe Acrobat file ANEXA 2 (2).pdf 1.39 MB
An Adobe Acrobat file ANEXA 3 (2).pdf 4.2 MB
An Adobe Acrobat file ANEXA 5.pdf 1020.46 KB
An Adobe Acrobat file ANEXA 4 (2).pdf 543.31 KB
An Adobe Acrobat file ANEXA 7.pdf 720.43 KB
An Adobe Acrobat file ANEXA 6.pdf 428.97 KB
An Adobe Acrobat file ANEXA 8.pdf 1019.79 KB
An Adobe Acrobat file ANEXA 9.pdf 528.33 KB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL PROCEDURA DE ACORDARE A ESALONARII LA PLATA IMP SI TAX.pdf 5.09 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL APROBAREA PROCEDURA DE ANULARE ACCESORILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR BUGETARE.pdf 3.42 MB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL RECTIFICAREA BUGETULUI.pdf 840.44 KB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL privind transmiterea rețelei de apă și canalizare către REDISZA.pdf 768.88 KB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL modificare HCL nr.18 din 2018.pdf 1.52 MB
An Adobe Acrobat file 7 PHCl alegerea președintelui de ședință.pdf 886.13 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.1 clădiri.pdf 1.56 MB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.10 sancțiuni.pdf 612.86 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.12 scutiri.pdf 2.87 MB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.2 teren.pdf 1.44 MB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.13-procedura eșalonării.pdf 4.25 MB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.3 mijloace de transport.pdf 4.33 MB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.4 reclamă și publicitate.pdf 550.05 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.5 certific. urbanism, autorizații.pdf 1.25 MB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.6 spectacole.pdf 435.89 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.7 taxe speciale.pdf 722.81 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.8 Alte taxe locale.pdf 1 MB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.9 mențiuni.pdf 529.17 KB
An Adobe Acrobat file PHCL taxe și impozite locale.pdf 1.71 MB
An Adobe Acrobat file Convocator 205.pdf 717.34 KB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL privind modificarea organigramei și a statului de funcții.pdf 1.77 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL privind valorificarea materialului lemnos pe picior.pdf 3.51 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL lemn pentru primărie.pdf 2.32 MB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL privind valorificarea materialului lemnos prin negociere.pdf 3.33 MB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL privind trecerea în domeniul privat a asuprafeței de 1467 mp.pdf 1.39 MB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL privind modificarea Devizului General proiect 1 km drum.pdf 1.22 MB
An Adobe Acrobat file 7 Adresă Camera de conturi.pdf 412.61 KB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL raprt asistenți sociali sem. I.pdf 4.74 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL privind valorificarea materialului lemnos.pdf 1.6 MB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL privind modificarea tarifelor la serviciul de salubrizare.pdf 2.04 MB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL privind modificarea HCL nr.53 din 2019.pdf 1.38 MB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL privind numirea reprezentanților în CA a școlii.pdf 1.62 MB
An Adobe Acrobat file 7 PHCL privind desemnarea dl primar ca reprezentant în relația cu AFIR.pdf 1.08 MB
An Adobe Acrobat file Dispoziție convocator.pdf 946.43 KB
An Adobe Acrobat file 8 PHCL privind modificarea bugetului local.pdf 1.65 MB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL privind modificarea HCL nr.58 din 2017 salubrizare.pdf 9.22 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL privind modificarea HCL nr.77 din 2018 tarife salubrizare pers juridice.pdf 925.01 KB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL privind alegerea președintelui de ședință.pdf 895.03 KB
An Adobe Acrobat file Convocator la ședința ordinară din data de 22.08.2019.pdf 627.13 KB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL modificarea HCL nr.34.pdf 2.7 MB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL modernizare 1 km drum comunal.pdf 2.39 MB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL privind modificarea Devizului General Grădiniță.pdf 1.64 MB
An Adobe Acrobat file 7 PHCL valorificarea materialului lemnos.pdf 2.91 MB
An Adobe Acrobat file 8 PHCL privind asistența juridică în apel.pdf 1.55 MB
An Adobe Acrobat file 9 PHCL aprobare documentație Patika.pdf 1.16 MB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL gospodărire comnală.pdf 4.3 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL licitatie apartament.pdf 4.2 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL violentă domestica.pdf 4.72 MB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL privind acceptarea donatiei.pdf 1.18 MB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL privind implementarea unor obligații în gestionarea deșeurilor.pdf 1.96 MB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL privind achizitionarea unui serviciu juridic.pdf 1.08 MB
An Adobe Acrobat file Convocator 27.06.2019.pdf 430.82 KB
An Adobe Acrobat file 9 PHCL privind modificarea Regulamentului ADI SIMD.pdf 20.75 MB
An Adobe Acrobat file Convocator la ședința din data de 30.05.2019.pdf 453.61 KB
An Adobe Acrobat file 10 PHCL privind alegerea președintelui de ședință.pdf 853.49 KB
An Adobe Acrobat file 8 PHCL privind aprobarea bilanțului Prim Laz Com.pdf 8.55 MB
An Adobe Acrobat file 7 PHCL privind modificarea HCL nr.38 din 2017 privind cotizația la ADI REDISZA.pdf 1.02 MB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL privind valorificarea prin negociere a materialului lemnos.pdf 2.5 MB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL privind modul de valorificare materialului lemnos.pdf 2.15 MB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL privind modificarea HCL nr.79 din 2018.pdf 1.37 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL modificarea organigramei și statului de funcții.pdf 2 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318101914140.pdf 1.63 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318101913500.pdf 1.43 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318101913480.pdf 2.24 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318101913421.pdf 1.16 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318101913420.pdf 1.51 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318101913390.pdf 375.49 KB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318092113580.pdf 1022.83 KB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318092113590.pdf 923.08 KB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318092113560.pdf 4.86 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318092113540.pdf 1.32 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318092113530.pdf 1.21 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318092113520.pdf 862.55 KB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318072010240.pdf 1.87 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318072010120.pdf 6.75 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318072009530.pdf 3.61 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318072009510.pdf 3.88 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318071915071.pdf 3.26 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318062212512.pdf 2.21 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318062212511.pdf 2.51 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318062212510.pdf 1.93 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318062212500.pdf 2.9 MB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318062212491.pdf 805.45 KB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22318062212490.pdf 414.76 KB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22315020416560.pdf 1.84 MB
A compressed ZIP file Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor.zip 1.26 MB
A Microsoft Word file Proiect de hotarare PAAR2.doc 67.5 KB
A Microsoft Word file Proiect de hotarare PAAR.doc 67.5 KB
An Adobe Acrobat file PHCL servicii sociale.pdf 6.69 MB
An Adobe Acrobat file PHCL rețeaua școlară.pdf 1.11 MB
An Adobe Acrobat file PHCL Regulament.pdf 1.41 MB
A Microsoft Word file PHCL lemn pentru primărie.doc 66.5 KB
A Microsoft Word file PHCL privind aprobarea transmiterii in administrare.docx 27.87 KB
A Microsoft Word file PHCL lemn pentru populatie.doc 74.5 KB
An Adobe Acrobat file PHCL consum carburanți.pdf 1.3 MB
A Microsoft Word file PH validare dispozitie.doc 142.5 KB
A Microsoft Word file PH.doc 100.5 KB
A Microsoft Word file Ph validare consilier.doc 68.5 KB
An Adobe Acrobat file PH tarif canalizare.pdf 2.81 MB
A Microsoft Word file PH validare dispozitie 54-2015.doc 81 KB
An Adobe Acrobat file PH szemle.pdf 3 MB
An Adobe Acrobat file PH stat de functii.pdf 2.32 MB
An Adobe Acrobat file PH revocare hcl 1 2014.pdf 479.85 KB
A Compressed file PH Sport.rar 122.66 KB
A Microsoft Word file PH selectie SPORT 2015.doc 56 KB
A Microsoft Word file PH selectie cultur¦â 2015.doc 64 KB
A Microsoft Word file Ph regulament.doc 109 KB
A Microsoft Word file PH modificare plan anual.doc 79 KB
A Microsoft Word file PH modificare plan anual 3.doc 87.5 KB
An Adobe Acrobat file PH modificare deviz LES.pdf 2.74 MB
A Microsoft Word file PH modificare HCL 50 2014 imprumut.doc 64 KB
A Microsoft Word file PH modif ADI HID.doc 151.5 KB
An Adobe Acrobat file PH deviz LES.pdf 2.77 MB
A Microsoft Word file PH minori conveLŤie.doc 68.5 KB
A Microsoft Word file PH majori contract.doc 65.5 KB
A Microsoft Word file Ph demisie consilier.doc 59 KB
An Adobe Acrobat file PH delegat satesc.pdf 136.83 KB
An Adobe Acrobat file PH cont executie.pdf 1.09 MB
A Compressed file PH Cultura.rar 133.62 KB
An Adobe Acrobat file PH BVC Prim Laz 2015.pdf 282.94 KB
A Microsoft Word file PH concesiune simon istvan.doc 121 KB
A Microsoft Word file PH completare u0219i modificare impozite si taxe 2015.doc 70 KB
An Adobe Acrobat file PH bilant Prim Laz Com 2014.pdf 1019.42 KB
A Microsoft Word file PH BUGET 2015.doc 76 KB
A Microsoft Word file PH aprobare plan de actiuni VMG.doc 80 KB
A Microsoft Word file Ph atrubuire teren.doc 58.5 KB
An Adobe Acrobat file Ku00F6ltsu00E9gvetu00E9s tervezet 2o15.pdf 57.89 KB
A Microsoft Word file Napirendi pontok.docx 14.34 KB
A Microsoft Word file Ph atrubuire teren Kozma.doc 53 KB
A Microsoft Word file Ph atrubuire teren Szabo.doc 53 KB
A Microsoft Word file PH acoperire excedent.doc 50 KB
An Adobe Acrobat file Dispo convocator.pdf 549.63 KB
An Adobe Acrobat file Convocator martie.pdf 526.05 KB
An Adobe Acrobat file Convocator 25.04.2019.pdf 540.83 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.6.pdf 172.27 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.5.pdf 3.46 MB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.4.pdf 392.46 KB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.3.pdf 8.96 MB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.2.pdf 2.57 MB
An Adobe Acrobat file Anexa nr.1.pdf 1.66 MB
An Adobe Acrobat file 9 PHCL valorificarea masei lemnoase.pdf 2.53 MB
A Microsoft Word file Anexa nr. 5 Lista obiectivelor de investitii.docx 15.86 KB
An Adobe Acrobat file 9 PHCL stabilire salar de baza.pdf 2.08 MB
An Adobe Acrobat file 9 PHCL privind sprijinirea sportului.pdf 2.62 MB
An Adobe Acrobat file 8 PHCL regulament spații de joacă.pdf 3.14 MB
An Adobe Acrobat file 8 PHCL Regulament scutiri.pdf 1.76 MB
An Adobe Acrobat file 8 PHCL privind ajutorul MINIS către REDISZA.pdf 8.9 MB
An Adobe Acrobat file 7 PHCL raport asistenți personali.pdf 4.83 MB
An Adobe Acrobat file 7 PHCL privind infiintare casă comunitară.pdf 1.23 MB
An Adobe Acrobat file 7 PHCL modificarea HCL nr.48 din 2018.pdf 2.06 MB
An Adobe Acrobat file 7 PHCL buget.pdf 1.67 MB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL privind aprobarea situației financiare 201.pdf 695.5 KB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL privind aprobarea documentatiei de avizare.pdf 1.26 MB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL plan de actiune Comp social.pdf 3.43 MB
An Adobe Acrobat file 6 PHCL aprobare rata inflației.pdf 986.92 KB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL privind valorificarea lemnului.pdf 3.96 MB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL privind lichidarea Prim Laz Com.pdf 1.21 MB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL modificarea contractului de delegarea a serviciului public de canalizare.pdf 1.42 MB
An Adobe Acrobat file 5 PHCL aprobarea Strategiei serv sociale.pdf 1.25 MB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL privind terenul de 300 mp.pdf 1.54 MB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL plan de actiune ajutor social.pdf 1.51 MB
An Adobe Acrobat file 4 PHCL lemn pentru populatie.pdf 2.18 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL valorificarea material lemnos.pdf 2.77 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL privind modificara domeniului public.pdf 1.9 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL privind aprobarea editării publicației ”Szarhegyi Kozlony”.pdf 2.31 MB
An Adobe Acrobat file 3 PHCL modificare HCL nr.70 din 2017.pdf 1.77 MB
An Adobe Acrobat file 2 Proces verbal de ședință 26.07..pdf 1.46 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL vanzarea directa lemn.pdf 2.58 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL privind închirierea unui apartament.pdf 4.08 MB
An Adobe Acrobat file 2 PHCL privind aprobarea ROF.pdf 11.37 MB
An Adobe Acrobat file 12 PHCL închiriere apartamente.pdf 2.67 MB
An Adobe Acrobat file 11 PHCL închiriere spațiu din clădirea ”Patika”.pdf 2.38 MB
An Adobe Acrobat file 10 PHCL privind sprijinirea culturii.pdf 1.98 MB
An Adobe Acrobat file 1 Proces verbal de sedinta 23.07..pdf 681.79 KB
An Adobe Acrobat file 10 PHCL casarea obiectelor de inventar.pdf 1.25 MB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL unitati de invatamant.pdf 1.58 MB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL privind alegerea președintelui de ședință.pdf 867.34 KB
An Adobe Acrobat file 1 PHCL indexare cu rata inflației.pdf 870.35 KB

Search

Language