HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file HCL nr.75 din 2020 taxe și impozite.pdf 1.33 MB
A compressed ZIP file HCL nr.75 2020 ANEXE 1-11 .zip 18.11 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.33 privind rectificarea bugetului local.pdf 573.3 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.31 privind bilanțul Prim Laz Com.pdf 10.38 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.30 lemn pentru primărie și populație.pdf 5.85 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.29 privind valorificara pe picior a materialului lemnos.pdf 7.72 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.28 privind valorificarea prin negociere a materialului lemnos negociere directă.pdf 8.01 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.27 privind indexarea impozitelor și taxelor locale.pdf 415.86 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.26 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier.pdf 9.12 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.25 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.952009 privind aprobarea participării Comunei Lăzarea, prin Consiliul local Lăzarea la constituirea Asociație de Dezvoltarea Intercomunitară Harghita.pdf 7.11 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.24 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a trupurilor de pășune.pdf 4.89 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.23 privind instituirea unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale –drumuri comunale sau forestiere ori alte categorii de drumuri aflate în proprietate sau administrarea Comunei Lăzarea.pdf 3.52 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.22 privind acordul Consiliului local al Comunei Lăzarea în vederea amplasării ”Monumentul dedicat aniversării a 30 de ani de la înființarea Uniunii Cercetașilor Maghiari din România.pdf 581.03 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.21 privind revocarea HCL nr.96 din 2019.pdf 407.98 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.20 privind revocarea HCL nr.91 din 2019.pdf 439.66 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.19 privind dizolvarea, lichidarea și radierea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”G7-ENERGIA”.pdf 426.11 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.18 privind modificarea HCL nr.882019 privind aprobarea noilor tarife pentru serviciul de canalizare-epurare aplicate de S.C. REDISZA.S.A..pdf 657.58 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.17 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor.pdf 1.87 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.16 privind modificarea HCL nr.762019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020.pdf 1.44 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.15 privind modificarea poziției 24-Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Lăzarea și întablarea suprafeței de 359 mp din domeniul public al comunei Lăzarea.pdf 856.66 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.13 privind aprobarea Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2020.pdf 608.87 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.12 privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din.pdf 681.85 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.11 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din Comuna Lăzarea.pdf 435.07 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.10 privind aprobarea bugetului local al Comunei Lăzarea pe anul 2020.pdf 2.73 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.9 privind aprobarea situației financiare al bugetului local pentru anul 2019.pdf 442.82 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.8 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi pentru posturile corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al primarului comunei Lăzarea.pdf 1.29 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.7 privind însușirea Raportului asupra activității desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2019.pdf 3.35 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.6 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale.pdf 2.82 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.5 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social.pdf 1.14 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.4 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier.pdf 1.08 MB
An Adobe Acrobat file HCL nr.2 privind aprobarea rețelei școlare a unitățiilor de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Lăzarea pentru anul școlar 2020-2021.pdf 585.71 KB
An Adobe Acrobat file HCL nr.1 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare și secțiunii de funcționare, rezultat pe anul 2019.pdf 459.96 KB
An Adobe Acrobat file 15 - HCL 18-2021 - buget final 2020.pdf 13.61 MB
An Adobe Acrobat file 15 - HCL 10-2020 - buget initial 2020.pdf 24.54 MB

Search

Language