Fájlméret Méret
A Microsoft Word file 8 BVC 2015.doc 62 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR. 1 privind aprobarea acoperirii definitive din excendentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anu 2014.pdf 372.35 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR. 2 privind modofocarea si completarea HCL 61 din 2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si amenzilor aplicabile pentru anul 2015.pdf 1.33 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR. 3 privind aprobarea Planului de ac'tiuni si de lucrari de interes local pe anul 2015.pdf 1015.43 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.4 privind aprobarea Raportul de activitate al S.C. REDISZA S.A. pe anul 2014.pdf 4.27 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.5 Privind alegerea Presedintelui de Sedinta.pdf 319.49 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.6 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015.pdf 24.79 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR. 7 privind revocarea HCL 6 din 2015 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015.pdf 373.25 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.10 privind aprobarea Programului general de finantare nerambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale pe anul 2015.pdf 10.94 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 8 privind aprobarea bugetului local pe anul 2015.pdf 22.54 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 9 prin care se constata incetarea de drep prin demisie a mandatului de consilier al consilierului local PETKI ZOLTAN si vacantarea locului de consilier local.pdf 427.08 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 11 privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului din comuna Lazarea pe anul 2015, al Comunei Lazarea.pdf 9.93 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 13 privind aprobarea deviz general privind cheltuielile necesare realizarii investitiei 'Monatrea in LES JT a retelei de alimentar.pdf 1.82 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR14 privind atribuirea in proprietate a unui teren de stat din comuna Lazarea .pdf 628.41 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 15 privind aprobarea selectiei proiectelor depuse in cadrul Programului general de finantare nreambursabila a programelor, proiectelor si actiunilor culturale pe anul 2015.pdf 812.1 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 16 pentru aprobarea selectiei proiectelor depuse in cadrul 'Programului anual de sprijinire a sportului din Comuna Lazarea' pe anul 2015.pdf 808.19 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 17 privind aprobarea unui contract cu Consiliul Judetean harghita referitor la suportarea unei cote parti din costul anual pentru persoane instututionalizate.pdf 2.08 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 18 privind aprobarea unei conventii cu Consiliul Judetean Harghita referitor la suportarea unei cote parti din costul anual pentru copii institutionalizatoi .pdf 2.14 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 19 privind aprobarea participarii Comunei Lazrea la teritoriul de dezvoltare Asociatiei 'Grupul de Actiune Locala PentruDezvoltarea Regiunii Giurgeu G10'.pdf 2.28 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 20 privind aprobarea regulamentului comunal privind organizarea pasunatuluiprecum si expolatarea pajistilor si a pasunilor de pe administrativ - teritoriala al comunei Lazarea.pdf 6.24 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 21 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor pasuni apartinand domeniului privat al Comueni Lazarea.pdf 1.88 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 22 privind alegerea Presedintelui de Sedinta.pdf 328.19 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 23 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei pasuni apartinand domeniului privat al comunei Lazarea.pdf 2.14 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 24 privind aprobarea planului de ocupare a func'iilor publiceal aparatului de specialitate al primarului comunei Lazarea pentru anul 2015.pdf 1.05 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 25 privind aprobarea ocuparii a unor suprafete de teren din domeniul public.pdf 804.64 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 26 privind aprobareaRegulamentului privind ocuparea temporara a domeniului public.pdf 1.44 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 27 pentru modificarea si completarea HCL 13 din 2015.pdf 1.99 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 28 privind atribuirea ]n proprietate a unui teren proprietate de stat din comuna Lazarea.pdf 584.92 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 29 privind atribuirea in proprietate de stat din comuna Lazarea.pdf 575.37 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 30 privind modificarea HCL din2015 .pdf 1.1 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 31 privind modificarea duratei contractuale in cazul contractelor de inchiriere a pasunilor apartinand domeniului privat al Comunei Lazarea.pdf 752.21 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 32 privind utilizarea excendentul bugetar al anului 2014 in anul 2015.pdf 400.02 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 33 Privind aprobarea tarifului de canalizare-epurare.pdf 517.16 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR 34 privind modificare HCL 14 din 2015 .pdf 391.82 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 12 privind modificarea HCL 50 din anul 2014.pdf 663.48 KB
An Adobe Acrobat file SKMBT_22315030313400.pdf 2.34 MB
A Microsoft Word file hotarare_Leader_vegleges - L zarea.doc 56.5 KB

Search

Language