Büszkeségünk, Szárhegy

Szárhegy több tekintetben megkülönböztetett helyet foglal el a Gyergyói-medencében. Gyergyószék legrégebbi települései közé tartozik (kialakulása a 13. század elejére/közepére tehető), ugyanakkor fontos erőként hatott benne az új iránti fogékonyság, újításra való hajlam. Története szorosan összefonódik az itt székelő, egész Székelyföld életében nagy jelentőséggel bíró székely főúri család, a Lázárok történetével. Jelenlétük befolyásolta a falu sorsának, kulturális és szellemi életének alakulását.

Ők hagyták ránk Erdély egyik legszebb késő reneszánsz kastélyát, és nekik köszönhetjük a ferences szerzetesrend betelepítését is, amelynek szellemisége nemcsak a falu, de az egész régió életére nagy hatással volt. Ilyen és hasonló tényezők alakították, táplálták azt a régiószerte elhíresült büszkeséget, amelyet a szárhegyiek jellemző vonásaként szokás emlegetni. Valóban, ma sincs ez másképp. Büszkék vagyunk természeti kincseinkre, festőket megihlető tájainkra, egyedülálló épített és kulturális örökségünkre, gazdag hagyományainkra és szokásainkra, híresen finom káposztánkra – no meg arra a bizonyos ékezetre, ahogy azt tréfásan emlegetni szokták.

Őrizzük sorsfordító események és nagy elődök emlékét, igyekszünk továbbéltetni az általuk létrehozott értékeket, példájuk nyomán újra erős, megtartó közösséget építeni és új tartalommal tölteni meg a büszkeséget.

ELÉRHETŐSÉG

GYERGYÓSZÁRHEGYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
(0040) 266-352691
primaria.lazarea@yahoo.com
www.lazarea.ro
Gyergyószárhegy
Hargita megye
Fő utca 702.
537135

Search

Language