Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Erasmus + pályázatok a BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOA Bethlen Gábor Általános Iskola az elmúlt tanév során két olyan pályázatot nyert, amelyeket az Európai Unió támogat az Erasmus+ program keretein belül. Az Erasmus+ program célja a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, tanulmányi mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények közötti nemzetközi együttműködés segítségével. Célkitűzései között szerepel a minőség, az innováció erősítése az oktatási intézményekben, a nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása.

Az iskolánk által nyert pályázatok egyike a pedagógusok továbbképzésére fektet hangsúlyt, konkrétan azok digitális kompetenciájának fejlesztésére, új oktatási módszerek elsajátítására, nemzetközi kapcsolatok kialakítására, valamint hatékonyabb tanítási stratégiák megismerésére irányul. A projekt címe: Smalle-steps lead us towards big changes (2019-RO01-KA101-062346). Ezen projekt keretein belül iskolánk hat pedagógusa fog szakmai továbbképzésen részt venni három országban (Törökország, Spanyolország, valamint az Egyesült Királyság) az elkövetkező két évben.  Az első utazásra áprilisban kerül majd sor. Reményeink szerint a külföldi sokszínű képzések úgy a pedagógusok számára, mint az iskolánk tanulói számára is hasznosítható, és átvehető eredményekkel hozzájárulnak majd az iskolánk fejlődéséhez.

A másik pályázat fő célkitűzései között szerepel a kulturális értékeink megismerése, azok hasznosítása a jövőnk szempontjából, hogy gyermekeinket itthon maradásra ösztönözhessük, és élhetőbb jövőképet biztosítsunk számukra. Ebben a projektben stratégiai partnerként vesz részt az iskolánk, hiszen rajtunk kívül még másik öt ország is szerepel tagként: Spanyolország(a projekt koordinátora), Görögország, Litvánia, Törökország, valamint Olaszország. A szárhegyi iskolát huszonöt V-VII. osztályos diák, valamint a felszegi IV. osztályos kisdiákok fogják képviselni a projekt itthoni és külföldi tevékenységein, mindenik országba öt tanulónak lesz lehetősége kiutazni a projekt futamideje alatt (2019/2021). Ahogy a cím is jelzi, A CULTURAL HERITAGE A GREAT FUTURE(2019-1-ES01-KA229-064054_2), a résztvevő diákok megismerhetik a partnerországok kulturális értékeit, sajátos hagyományaikat, betekintést nyerhetnek különböző hagyományos termékek készítésének folyamatába, és képet alkothatnak arról, hogy hogyan lehet a jövőben ezeket továbbfejleszteni és hasznosítani.

A pályázatban résztvevő diákok nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a munkába, hiszen október folyamán a negyedikesek káposztavágáson vettek részt, kézműves foglalkozást tartottak hagyományos őszi terményeket felhasználva, valamint 2019. november 9.-én hivatalosan is elindult a projekt: Erasmus+ falat készítettek az iskolában, egy Szárhegyet bemutató kis videóhoz gyűjtöttek anyagot saját képeket készítve a falu nevezetesebb helyszíneiről. A projekt következő mozzanatára decemberben kerül majd sor, ugyanis öt diák fog Spanyolországba utazni egy hétre két felnőtt kíséretében.

Search

Language