VAGYON- ÉS ÉRDEKNYILATKOZATOK 2015 

DECLARAŢII DE AVERE  ŞI DE INTERESE