OSZTÁLYOK, IRODÁK:

Anyakönyv

Molnár Katalin, anyakönyvvezető

Feladatkörök

·         Születési, házassági és halotti bizonyítványok kiállítása

·         Családi könyvek kiadása

Haláleset bejelentéséhez szükséges okmányok

Ø  Halálesetet igazoló orvosi bizonyítvány

Ø  Születési anyakönyvi kivonat

Ø  Házassági anyakönyvi kivonat

Ø  Az elhunyt személyazonossági igazolványa

Ø  Katonakönyv

Ø  A bejelentő személyazonossági igazolványa

A haláleset bejelentése, természetes halál esetén, 3 napon belül kell, történjen, ebbe beleszámít az elhalálozás napja, valamint a bejelentés napja is.

Házasságkötéshez szükséges okmányok

ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROK  ÉS ROMÁNIAI LAKHELLYEL RENDELKEZŐK SZÁMÁRA

Ø  Személyazonossági igazolvány, eredeti + másolat

Ø  Születési anyakönyvi kivonat, eredeti + másolat

Ø  Orvosi igazolás a családorvostól, amely a házasságkötéstől számítva 14 napig érvényes (beleértve a házasságkötés napját is)

Ø  Eredeti okmányok, amelyek bizonyítják az előző házasság felbontását: (ha volt ilyen)

      A házassági nyilatkozatot személyesen kell benyújtani a lakhely szerinti Polgármesteri hivatalnál, 10 nappal a házasságkötés előtt, melybe beleszámít a jelentkezés valamint a házasságkötés napja is.

Mezőgazdasági és urbanisztikai iroda

Bartis Attila,mezőgazdasági referens

Kosztándi Vanda, urbanisztikus

Feladatkörök

·        Tulajdonjogi bizonylatok kibocsátása

·        Földalapú támogatás

·        Gazdasági nyilvántartó vezetése - Igazolások kibocsátása

·        Mezőgazdasági igazolás kibocsátása

·        Lakhelyigazolás kibocsátása

·        Termelési lapok kiállítása

·        Területfelhasználási (urbanisztikai) engedély kiállítása

·        Építkezési és bontási engedélyek kiadása

Szociális iroda 

Siklódy Zsuzsanna, szociális referens 

Szocialis juttatasok igenylese

A gyermekpénz igényléséhez szükséges iratok 
Szükséges iratok:

 • Borítékos irattartó;
 • Típuskérés:
 • Újszülött keresztlevelének másolata és az eredeti okmány felmutatása;
 • Szülők személyazonossági igazolványainak másolata;
 • Házassági levél másolata

A gyermeknevelési juttatás igénylése
Szükséges iratok:

 • Borítékos irattartó;
 • Típuskérés:
 • Szülők személyazonossági igazolványának másolata;
 • Házassági levél másolata;
 • Újszülött keresztlevelének másolata;
 • Családban levő többi gyermek keresztlevelének másolata;
 • Munkahelyi igazolás (min. 1 év régiség kötelező);
 • Igazolás arról, hogy a munkáltató felfüggeszti a munkaviszonyt (1 vagy 2 évre);
 • Eredeti számlakivonat- amennyiben bankkártyára igényelnék a juttatást;
 • Pénzügyi igazolás

Gyermeknevelési juttatás igénylése sérült gyermeket nevelő szülő számára
Szükséges iratok:

 • Borítékos irattartó;
 • Típuskérés:
 • Szülők személyazonossági igazolványának másolata;
 • Házassági levél másolata;
 • Sérült gyermek keresztlevelének másolata;
 • Családban levő többi gyermek keresztlevelének másolata;
 • Munkahelyi igazolás;
 • Igazolás arról, hogy a munkáltató felfüggeszti a munkaviszonyt (1 vagy 2 évre);
 • Eredeti számlakivonat – amennyiben bankkártyára igényelnék a juttatást;
 • Pénzügyi igazolás- Pénzügyi osztály;
 • Sérültséget igazoló okmány

  A családi pótlék igénylése
  Szükséges iratok:

 • Állandó lakhely;
 • Borítékos irattartó - 2 db;
 • Típuskérés:
 • Szülők személyazonossági igazolványának másolata;
 • Családban levő összes gyerek keresztlevél-, illetve személyazonossági igazolványának másolata;
 • Házassági levél;
 • Élettársi kapcsolat esetében szükséges az élettárs személyazonossági igazolványának másolata, illetve jövedelmi igazolása;
 • Bírósági végzés másolata a válásról (adott esetben);
 • Határozat másolata az örökbefogadásról (adott esetben);
 • Határozat másolata ügygondnok, gyámság kinevezéséről (adott esetben);
 • Iskolai igazolás (3 havonta);
 • I. és II. fokú rokkant gyerekek esetében az iskolaképtelenséget igazoló határozat másolata;
 • Jövedelmi igazolások az előző hónapra;
 • Pénzügyi igazolás, ha nincs semmiféle jövedelem;
 • Igazolás ingatlan és jármű birtoklásáról
 • Igazolás mezőgazdasági terület illetve állatok birtoklásáról;
 • Bankszámlára igényelt családi pótlék esetén eredeti számlakivonat. 


A szociális segély igénylése 
Szükséges iratok:

 • Állandó lakhely;
 • Borítékos irattartó - 2 db.
 • Típusnyomtatvány:
 • Személyi igazolvány minden 14. életévét betöltött családtag részére;
 • Születési bizonyítvány a család minden tagja számára;
 • Házassági levél/ Házasság felbontására vonatkozó határozat,
 • Elhunyt anyakönyvi kivonatának másolata;
 • Munkanélküli segélyt igazoló szelvény;
 • Gyermektartási határozat – szelvény;
 • Igazolás a munkaerő-elhelyezési ügynökségtől („somer-iroda”);
 • Iskolai igazolás;
 • Családi pótlék - szelvény;
 • Gyermekpénz - szelvény;
 • Nyugdíjszelvény;
 • Jövedelemigazolás - Pénzügyi Hivatal;
 • Igazolás ingatlan/jármű birtoklásáról
 • Igazolás a mezőgazdasági területekről
 • Rokkantsági fokot igazoló orvosi igazolás;
 • Munkaképességet igazoló szakorvosi igazolás;
 • Gyámsági/ ügygondnoki kinevezésről szóló határozat;
 • Határozat gyermek elhelyezéséről/ szelvény;

  Sérült gyermekek dossziéjának összeállításához szükséges iratok
  Szükséges iratok a környezettanulmány elvégzéséhez:

 • Kérés;
 • Keresztlevél/személyazonossági igazolvány – eredeti és másolat a sérült személy számára;
 • Személyazonossági igazolvány – a képviselő számára;
 • Jövedelemigazolás szülők részére (nyugdíjszelvény, fizetésigazolás, Pénzügyi Hivatal által kiadott jövedelemigazolás);
 • Családorvosi igazolás;
 • Szakorvosi igazolás;
 • Kórházi kibocsátó levél – legutóbbi, illetve a korábbiak másolata;
 • Iskolai igazolás;
 • Pszicho-pedagógiai jellemzés, esetenkén

Fűtéstámogatás igénylése
Szükséges iratok:

 • TÍPUSKÉRÉS:

Családösszetételt igazoló iratok:

 • Személyi igazolvány másolat minden 14. életévét betöltött családtag részére;
 • Születési bizonyítvány másolat minden 14. életévét be nem töltött családtag részére;
 • Házassági levél másolata;
 • Elhunyt anyakönyvi kivonatának másolata;
 • Házasság felbontására vonatkozó határozat másolata;
 • Gyermekelhelyezést igazoló határozat másolata;
 • Gyámhatósági határozat másolata;
 • Iskolai/ főiskolai/egyetemi igazolás (ösztöndíj).

Család jövedelmét igazoló iratok:

 • Saját felelősségre benyújtott kérés és nyilatkozat alapján bejelölt jövedelemtípusnak megfelelő igazoló iratok;
 • Fizetésigazolás (a kérés benyújtása előtti hónap nettó jövedelme, beleértve az étkezési jegy értékét is);
 • Nyugdíjszelvény;
 • Rokkantsági támogatás - szelvény;
 • Munkanélküli segély - szelvény;
 • Gyermeknevelési támogatás - igazolás;
 • Családi pótlék - szelvény, gyermekpénz - szelvény stb.
 • Jövedelemigazolás
 • Tulajdonjogi iratok:

 • Lakástulajdonosi igazolás másolata;
 • Bérleti szerződés másolata;

Adó- és illeték iroda

.................................... ROL nyilvántartó

György Mózes Hajnal, pénztáros

Laczkó Juliánna,pénzügyi referens

Feladatkörök 

-         adók és illetékek kiszámolása 

-         vagyonbevallási nyilatkozatok bevezetése a programba 

-         megszűnt tulajdon törlése a nyilvántartóból kérés és bizonyító akták alapján 

-         az adók, illetékek és büntetések bevétele és bankba letétele 

-         az adók és illetékek kifizetésének követése és a tartozás felhajtása 

-         a község költségvetés jövedelmi részének elkészítése 

-         számlák megírása a bérbe vett ingatlanokra és a fa eladásra 

-         igazolások kibocsájtása 

-         kisértékek leltározása