.

DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI -2015- POLGÁRMESTERI RENDELETEK

Filename
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.1- convocarea Consiliului Local al comunei Lazarea
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.9-constituirea comisiei de concurs
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.10- organizarea instruirii salariatilor in domeniul situatilor de urgenta din cadrul Primariei Comunei Lazarea
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.11-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.15-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.16-aprobarea Planului de pregatire ]n domeniul Situatii de Urgenta
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.19-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.22-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.24-distribuirea stocurilor de ajutoare alimentare ramase dupa compensarea intre primarii si judete in cadrul programului POAD 2014
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.26- modificarea repartizarii pe trimestre a BVC anul 2015
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.28-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.29-preluarea atributiilor de secretar pe perioaba concediului de odihna
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.30- constituirea Comisiei de receptie finala
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.31-constituirea comisiei de evaluare a cererilor de finantare
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.33-constituirea comisiei de evaluare a cererilor de finantare
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.34-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.37-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea la sedinta extraordinara
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.39-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea la sedinta ordinara
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.41- constituirea Comisiei de concurs pentru examenul-concursul de promovare inclasa a functionarilor publici de executie
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.43- constituirea comisiei de licitatie
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.45-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea la sedinta ordinara
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.48-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.49-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.50 constituirea comisiei de licitatie
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.51- constituirea Comisiei de receptie
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.53-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea la sedinta orinara
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.54- privind modificarea reprtizarii pe trimestre a BVC anul 2015
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.55-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea la sedinta extraordinara
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.56-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea la sedinta de indata
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.78-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea la sedinta extraordinara
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.79- aprobarea Regulamentului privind promovarea in grade si trepte imediat superioare a personalului contractual
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.89-convocarea Consiliului Local al Comunei Lazarea la sedinta ordinara
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.90-privind numirea comisiei de examinare la examenul de promovare
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.95-actualizarea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.111- constituirea coisie locale pentru constatarea si evaluarea pagubelor produse de fenomenele mete
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.125-rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.136-modificarea bugetului de venituri si cheltuieli
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.139- aprobarea pentru persoanele beneficiare de ajutor social a ajutorului pentru incalzirea locuintei
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.140- aprobarea modului de valorificare a volumului de masa lemnoasa din UP I UP II
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.157-constituirea comisiei de evaluare a ofertelor
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.174-aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.176- modificarea bugetului de venituri si cheltuieli
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.177-constituirea comisiei de evaluare
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.178 din 2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si taxelor speciale, pe anul 2016
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.181 din 2015 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea lociumntei
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.182 din 2015 privind delegarea atributiilor Primarului Comunei Lazarea pe perioada concediului de odihna
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.188 din2015 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Lazarea pe anul 2015
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.189 din 2015 privind constituirea comisiei de receptie
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.192din2015 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli Comunei Lazarea
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.204 din 2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Lazarea
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.205 din 2015 privind constituirea comisiei de verificare si receptie
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.206 din 2015 privind Comisiei de receptie pentru lucrari
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.209 din 2015 privind constitiurea comisiilor de inventariere
An Adobe Acrobat file Dispozitia nr.210 din2015 privind aprobarea executiei bugetare a Comunei Lazarea pe anul 2015