Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Molnár Katalin- anyakönyv-vezető

tel/fax:+40-266-352691

________________________

Fazakas Éva - pénzügyi referens
___________________________
Bartalis Róbert- kulturális referens
___________________________

György Mózes Hajnal - pénztáros

tel/fax:+40-266-352691

___________________________

Siklódy Zsuzsanna - szociális referens

tel/fax:+40-266-352691

mobil:+40-735-785606

__________________________

Bartis Edit - könyvtáros

Tel/Fax:+40-266-352990

mobil:+40-735-785605

________________________

Kosztándi Vanda  -  urbanisztikai referens

tel/fax:+40-266-352691

mobil:+40-735-785607

e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

___________________________

Györffy Zsolt - katasztrófavédelmi felelős, sportcsarnok adminisztrátor

tel/fax:+40-266-352691

mobil: +40-728-319277

e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

_____________________________

Kolcsár Ildikó - gondnok, kultúrház - sportcsarnok

______________________________

Fazakas Rózália - gondnok, polgármesteri hivatal - sportcsarnok

__________________________

Ambrus József - kazánfűtő, sofőr, katasztrófaelhárítás szolgálat

mobil:+40-728-317292

__________________________

Kovács Géza László - tűzoltó, katasztrófaelhárítási szolgálat

mobil:+40-735-153682

__________________________

Csergő Viktor - gondnok

Szász Antal -gondnok

__________________________

Gál Zita - Gazdasági referens

_______________________

   Imecs Imre - Gazdasagi tanácsadó

_________________________

OSZTÁLYOK, IRODÁK:

Anyakönyv

Molnár Katalin, anyakönyvvezető

Feladatkörök

 • Születési, házassági és halotti bizonyítványok kiállítása
 • Családi könyvek kiadása

Haláleset bejelentéséhez szükséges okmányok

Ø  Halálesetet igazoló orvosi bizonyítvány

Ø  Születési anyakönyvi kivonat

Ø  Házassági anyakönyvi kivonat

Ø  Az elhunyt személyazonossági igazolványa

Ø  Katonakönyv

Ø  A bejelentő személyazonossági igazolványa

A haláleset bejelentése, természetes halál esetén, 3 napon belül kell, történjen, ebbe beleszámít az elhalálozás napja, valamint a bejelentés napja is.

Házasságkötéshez szükséges okmányok

ROMÁN ÁLLAMPOLGÁROK  ÉS ROMÁNIAI LAKHELLYEL RENDELKEZŐK SZÁMÁRA

Ø  Személyazonossági igazolvány, eredeti + másolat

Ø  Születési anyakönyvi kivonat, eredeti + másolat

Ø  Orvosi igazolás a családorvostól, amely a házasságkötéstől számítva 14 napig érvényes (beleértve a házasságkötés napját is)

Ø  Eredeti okmányok, amelyek bizonyítják az előző házasság felbontását: (ha volt ilyen)

      A házassági nyilatkozatot személyesen kell benyújtani a lakhely szerinti Polgármesteri hivatalnál, 10 nappal a házasságkötés előtt, melybe beleszámít a jelentkezés valamint a házasságkötés napja is.

Mezőgazdasági és urbanisztikai iroda

Bartis Attila,mezőgazdasági referens

Kosztándi Vanda, urbanisztikus

Feladatkörök

 • Tulajdonjogi bizonylatok kibocsátása
 • Földalapú támogatás
 • Gazdasági nyilvántartó vezetése - Igazolások kibocsátása
 • Mezőgazdasági igazolás kibocsátása
 • Lakhelyigazolás kibocsátása
 • Termelési lapok kiállítása
 • Területfelhasználási (urbanisztikai) engedély kiállítása
 • Építkezési és bontási engedélyek kiadása

Szociális iroda 

Siklódy Zsuzsanna, szociális referens 

Szocialis juttatasok igenylese

A gyermekpénz igényléséhez szükséges iratok  
Szükséges iratok:

Borítékos irattartó;

Típuskérés:

Újszülött keresztlevelének másolata és az eredeti okmány felmutatása;

Szülők személyazonossági igazolványainak másolata;

Házassági levél másolata

A gyermeknevelési juttatás igénylése
Szükséges iratok:

Borítékos irattartó;

Típuskérés:

Szülők személyazonossági igazolványának másolata;

Házassági levél másolata;

Újszülött keresztlevelének másolata;

Családban levő többi gyermek keresztlevelének másolata;

Munkahelyi igazolás (min. 1 év régiség kötelező);

Igazolás arról, hogy a munkáltató felfüggeszti a munkaviszonyt (1 vagy 2 évre);

Eredeti számlakivonat- amennyiben bankkártyára igényelnék a juttatást;

Pénzügyi igazolás

Gyermeknevelési juttatás igénylése sérült gyermeket nevelő szülő számára
Szükséges iratok:

Borítékos irattartó;

Típuskérés:

Szülők személyazonossági igazolványának másolata;

Házassági levél másolata;

Sérült gyermek keresztlevelének másolata;

Családban levő többi gyermek keresztlevelének másolata;

Munkahelyi igazolás;

Igazolás arról, hogy a munkáltató felfüggeszti a munkaviszonyt (1 vagy 2 évre);

Eredeti számlakivonat – amennyiben bankkártyára igényelnék a juttatást;

Pénzügyi igazolás- Pénzügyi osztály;

Sérültséget igazoló okmány

A családi pótlék igénylése
Szükséges iratok:

Állandó lakhely;

Borítékos irattartó - 2 db;

Típuskérés:

Szülők személyazonossági igazolványának másolata;

Családban levő összes gyerek keresztlevél-, illetve személyazonossági igazolványának másolata;

Házassági levél;

Élettársi kapcsolat esetében szükséges az élettárs személyazonossági igazolványának másolata, illetve jövedelmi igazolása;

Bírósági végzés másolata a válásról (adott esetben);

Határozat másolata az örökbefogadásról (adott esetben);

Határozat másolata ügygondnok, gyámság kinevezéséről (adott esetben);

Iskolai igazolás (3 havonta);

 1. és II. fokú rokkant gyerekek esetében az iskolaképtelenséget igazoló határozat másolata;

Jövedelmi igazolások az előző hónapra;

Pénzügyi igazolás, ha nincs semmiféle jövedelem;

Igazolás ingatlan és jármű birtoklásáról

Igazolás mezőgazdasági terület illetve állatok birtoklásáról;

Bankszámlára igényelt családi pótlék esetén eredeti számlakivonat. 


A szociális segély igénylése 
Szükséges iratok:

Állandó lakhely;

Borítékos irattartó - 2 db.

Típusnyomtatvány:

Személyi igazolvány minden 14. életévét betöltött családtag részére;

Születési bizonyítvány a család minden tagja számára;

Házassági levél/ Házasság felbontására vonatkozó határozat,

Elhunyt anyakönyvi kivonatának másolata;

Munkanélküli segélyt igazoló szelvény;

Gyermektartási határozat – szelvény;

Igazolás a munkaerő-elhelyezési ügynökségtől („somer-iroda”);

Iskolai igazolás;

Családi pótlék - szelvény;

Gyermekpénz - szelvény;

Nyugdíjszelvény;

Jövedelemigazolás - Pénzügyi Hivatal;

Igazolás ingatlan/jármű birtoklásáról

Igazolás a mezőgazdasági területekről

Rokkantsági fokot igazoló orvosi igazolás;

Munkaképességet igazoló szakorvosi igazolás;

Gyámsági/ ügygondnoki kinevezésről szóló határozat;

Határozat gyermek elhelyezéséről/ szelvény;

Sérült gyermekek dossziéjának összeállításához szükséges iratok
Szükséges iratok a környezettanulmány elvégzéséhez:

Kérés;

Keresztlevél/személyazonossági igazolvány – eredeti és másolat a sérült személy számára;

Személyazonossági igazolvány – a képviselő számára;

Jövedelemigazolás szülők részére (nyugdíjszelvény, fizetésigazolás, Pénzügyi Hivatal által kiadott jövedelemigazolás);

Családorvosi igazolás;

Szakorvosi igazolás;

Kórházi kibocsátó levél – legutóbbi, illetve a korábbiak másolata;

Iskolai igazolás;

Pszicho-pedagógiai jellemzés, esetenkén

Fűtéstámogatás igénylése
Szükséges iratok:

TÍPUSKÉRÉS:

Családösszetételt igazoló iratok:

Személyi igazolvány másolat minden 14. életévét betöltött családtag részére;

Születési bizonyítvány másolat minden 14. életévét be nem töltött családtag részére;

Házassági levél másolata;

Elhunyt anyakönyvi kivonatának másolata;

Házasság felbontására vonatkozó határozat másolata;

Gyermekelhelyezést igazoló határozat másolata;

Gyámhatósági határozat másolata;

Iskolai/ főiskolai/egyetemi igazolás (ösztöndíj).

Család jövedelmét igazoló iratok:

Saját felelősségre benyújtott kérés és nyilatkozat alapján bejelölt jövedelemtípusnak megfelelő igazoló iratok;

Fizetésigazolás (a kérés benyújtása előtti hónap nettó jövedelme, beleértve az étkezési jegy értékét is);

Nyugdíjszelvény;

Rokkantsági támogatás - szelvény;

Munkanélküli segély - szelvény;

Gyermeknevelési támogatás - igazolás;

Családi pótlék - szelvény, gyermekpénz - szelvény stb.

Jövedelemigazolás

Tulajdonjogi iratok:

Lakástulajdonosi igazolás másolata;

Bérleti szerződés másolata;

Adó- és illeték iroda

.................................... ROL nyilvántartó

György Mózes Hajnal, pénztáros

Laczkó Juliánna,pénzügyi referens

Feladatkörök 

-         adók és illetékek kiszámolása 

-         vagyonbevallási nyilatkozatok bevezetése a programba 

-         megszűnt tulajdon törlése a nyilvántartóból kérés és bizonyító akták alapján 

-         az adók, illetékek és büntetések bevétele és bankba letétele 

-         az adók és illetékek kifizetésének követése és a tartozás felhajtása 

-         a község költségvetés jövedelmi részének elkészítése 

-         számlák megírása a bérbe vett ingatlanokra és a fa eladásra 

-         igazolások kibocsájtása 

-         kisértékek leltározása  

Search

Language