Bine aţi venit!
Stimaţi cetăţeni!


 Consider că o informare corectă şi la zi a cetăţeanului cât şi legătura cu orice problemă care poate să-i afecteze viaţa în bine sau în rău, reprezintă o condiţie fundamentală pentru însănătoşirea mediului în care trăim.
 Numai comunicarea poate să unească oamenii, întrucât sădeşte şi dezvoltă sentimentul nobil al încrederii în aproapele tău sau în conducătorii situaţi vremelnic pe anumite funcţii.
 Cetăţeanul simplu, va trebui să înveţe să se implice în orice chestiune care îl priveşte si să realizeze că are o mulţime de drepturi dar şi obligaţii. Resemnarea, nepăsarea şi reaua-credinta a unora care din pacate nu sunt puţini la numar, sunt elemente a căror efect catastrofal îl simtim pe pielea noastră sau îl identificăm în jurul nostru, în mediul în care trăim.
 Numai trezindu-ne cu adevărat vom putea construi cu minţile şi mâinile noastre o lume în care să putem trăi în demnitate si respect.

TOPLITA JUD HARGHITA.pngTOPLITA JUD HARGHITA_1.jpgTOPLITA JUD HARGHITA_2.jpgTOPLITA JUD HARGHITA_3.jpgTOPLITA JUD HARGHITA_4.jpgTOPLITA JUD HARGHITA_5.jpgTOPLITA JUD HARGHITA_6.jpgTOPLITA JUD HARGHITA_7.jpg

 Aşezare

 Situată în nordul Depresiunii Giurgeu din Carpaţii Răsăriteni, pe cursul superior al Mureşului, Topliţa este o aşezare la poalele Munţilor Căliman, Giurgeu si Gurghiu, la confluenţa pârâului Topliţa cu râul Mureş.

        Vârful Tarniţa veghează de la înălţimea de 1046 m în zona de nord, Muresul deschide poarta spre vest prin defileul Topliţa-Deda spre podişul Transilvaniei.

        Topliţa se învecinează la nord cu localităţile Bilbor, la est cu localităţile Sărmas, Gălăuţaş şi Subcetate, la sud cu Gurghiu şi Lăpuşna, iar la vest cu localitatea Stânceni; de asemenea este limitrofă cu judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava.

        Topliţa este străbătută de Dumul Naţional 15 şi Drumul Naţional 12; traseele feroviare şi rutiere fac legătura sud-estului Transilvaniei cu zona Moldovei.

        Munţii Călimani domină la nord-est de defileul Mureşului Topliţa-Deda. De la Iezerul Călimanilor (2031m) pe versantul conului vulcanic se coboară până spre 1500 m, iar de aici se desfăşoară platoul vulcanic. Din văile munţilor pleacă spre Topliţa o reţea de pâraie dispuse sub formă de evantai. Văile Călimănel, Puturosul, Voievodeasa brăzdează munţii. În Munţii Căliman se găsesc urme glaciare. La poalele Răchitişului se află lacul Iezer, rezervaţie naturală. Activitatea vulcanică recentă a acestei zone este confirmată de fenomenele post-vulcanice, de prezenţa în Toplita a peste 100 de izvoare mezotermale, cu o temperatură a apei la suprafaţă de 27-30 de grade.

        Topoclimatul de depresiune montană cu diferenţe mari de temperatură între zi şi noapte, între vară şi iarnă este caracteristic aşezării.

        Vegetaţia cuprinde specii variate, unele considerate monumente ale naturii (tisa, pinul, jneapănul), climatul alpin la peste 1800 m favorizează creşterea ierburilor şi tufişurilor scunde în vârful munţilor, apoi la etajul inferior (1600 1800 m ) cresc pajişti, iar mai jos pădurile de conifere, cel mai răspândit între 600-1600 m altitudine fiind molidul.

        Bogăţia pădurii atrage după sine şi bogăţia faunei: lupul, cerbul carpatin, ursul carpatin sunt des întâlniţi.

        Pâraiele cristaline adăpostesc păstrăvi care pe lângă fondul cinegetic sunt o atracţie a acestor locuri pentru pescari,vânători şi iubitori ai naturii.

 TOPLITAreklam resize