.

DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI -2016- POLGÁRMESTERI RENDELETEK

Filename
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 01 din 2016 privind alocarea şi gestionarea numerelor pentru formularul de Chitanţă pentru creanţele bugetare locale şi pentru formularul Factură Fiscală
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 02 din 2016 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2015 prin utilizarea excedentului înregistrat la secţiunea de funcţionare
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 03 din 2016 privind modificarea Dispoziţiei 181 din 2015
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 11 din 2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăzarea pe anul 2016
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 13 din 2016 privind aprobarea bugetului local pe anul 2016
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 14 din 2016 privind aprobarea Planului de Pregătire în domeniul Situaţii de Urgenţă în anul 2016
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 15 din 2016 privind aprobarea Planuluil de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2016
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 17 din 2016 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor datorate bugetului local
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 20 din 2016 privind delegarea atribuţiilor Primarului Comnuei Lăzarea pe perioada concediului de odihnă a acestuia către Viceprimarul Comunei Lăzarea
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 21 din 2016 privind revocarea Dispoziţiei primarului comunei Lăzarea nr.210 din 2015
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 22 din 2016 privind revocarea Disp. 2,11,13,15,17 din 2016
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 34 din 2016 privind prorogarea termenului de plată a impozitului pe clădiri,impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mojloacele de transport de la 31 martie la 30 iunie 2016
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 37 din 2016 privind apreobarea unor Planuri de servicii de asistenţă socială
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 55 din 2016 privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electral în vederea organizării şi desfăşurări alegerilor pentru alegerea din 5 iunie 2016
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 56 din 2016 privind delimitarea secţiilor de votare la nivelul comunei Lăzarea pe anul 2016
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 83 din 2016 privind Convocarea Consiliului Local al Comunei Lăzarea
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 85 din 2016 privind organizarea instruirii salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenşă din cadrul Primăriei pe anul 2016
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 99 din 2016 privind convocarea Consiliului Local
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 100 din 2016 privind convocarea Consiliului Local
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 105 din 2016 privind constituirea Comisiei de concurs
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 106 din 2016 privind convocarea Consiliului Local
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 113 din 2016 privind convocarea Consiliului Local
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 116 din 2016 privind convocarea Consiliului Local
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 125 din 2016 privind delegarea atribuţiilor Primarului pe perioada concediului de odihnă a acestuia către Viceprimarul Comunei Lăzarea
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 126 din 2016 privind convocarea Consiliului Local
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 134 din 2016 privind convocarea Consiliului Local
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 147 din 2016 privind convocarea Consiliului Local
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 155 din 2016 privind convocarea Consiliului Local
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 157 din 2016 privind delimitarea secţiilor de votare la nivelul comunei Lăzarea pentru alegerile parlamentare din 2016
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 163 din 2016 privind convocarea Consiliului Local
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 168 din 2016 privind convocarea Consiliului Local
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 171 din 2016 privind convocarea Consiliului Local
An Adobe Acrobat file Dispoziţia nr. 173 din 2016 privind convocarea Consiliului Local